MORATÓRIUM II.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény, valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályairól szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet a 2020. március 18. napján fennálló kölcsönszerződések vonatkozásában 2021. január 1. és 2021. június 30. napja között fizetési moratóriumot biztosít.

A fizetési moratórium kiterjed minden olyan ügyfélre, aki rendelkezik 2020. március 18. napján fennálló kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve esetlegesen egyéb díjtartozással.

A fizetési moratóriumra vonatkozó információk

A fizetési moratórium tartalmában megegyezik a 2020. március 19. és 2020. december 31. napja között biztosított fizetési moratóriummal. A fizetési moratórium hatálya alá tartozó szerződések esetében a kölcsönszerződés(ek)ből eredő tőke, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség akként módosul, hogy az ügyfél a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (fizetési moratórium). A fizetési moratórium 2021. június 30-ig tart. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2021. június 30-ig meghosszabbodik.

A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben köteles megfizetni. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében a törlesztendő tőke, kamat és egyéb díjak pontos összegéről, az aktuálisan fennálló tartozás összegéről és a futamidő hosszáról a Provident a fizetési moratórium lejártával, a megfelelő időben tájékoztatást ad Ügyfelei részére.

A moratórium nem érinti az ügyfél azon jogát, hogy fizetési kötelezettségét szerződésszerűen teljesítse. Amennyiben a moratórium időtartama alatt is szerződésszerű (az eredeti feltételek szerinti) teljesítés történik, akkor a befizetést a Provident automatikusan elszámolja a fennálló szerződésből eredő tőke,- kamat,- és díj tartozással szemben. A moratórium alatti, szerződés szerinti törlesztések időszakában nem keletkezik semmilyen kamat- és díjnövekmény, valamint nem hosszabbodik meg a futamidő.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Moratórium II. vonatkozásában Önnek abban az esetben szükséges nyilatkozatot tennie, amennyiben az eltérne az Ön jelenlegi nyilatkozatától (azaz, amennyiben Ön jelenleg is eleget tesz fizetési kötelezettségének, úgy nem szükséges erről újabb nyilatkozatot tennie).

Teendők, amennyiben Ön nyilatkozatot kíván tenni:  

  • megküldheti postai úton a Provident Pénzügyi Zrt. 1082 Budapest, Futó u. 47-53. szám alatti címére, vagy
  • megküldheti e-mail útján a nyilatkozat@provident.hu e-mail címre, vagy
  • aláírt nyilatkozatát leadhatja személyesen a Provident hitelpontjaiban, illetve otthoni szolgáltatással igényelt kölcsön esetén a területi munkatárs részére, vagy
  • megteheti online a https://providentonline.hu/nyilatkozat oldalon, vagy
  • telefonos úton a 06 80 60 60 60-as telefonszámon.

Nyilatkozat a 2021. január 1. napjától biztosított fizetési moratóriumról, amennyiben nem kíván élni a moratóriummal