A 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbított Moratórium II. alatt felszámítható többletfizetési kötelezettség tekintetében nyújtott kedvezmény promóció – Időszak: 2021. január 1. – 2021. szeptember 30.

A Provident Pénzügyi Zrt. a fizetési moratórium alatt felszámítható többlet kamat, illetve díj tekintetében nyújtott kedvezmény promóciót ír ki a 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbított moratórium teljes időszakára is.

Promóció időszaka: 2021. január 1. – 2021. szeptember 30.

A promócióban résztvevők:

A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. azon ügyfelei vehetnek részt, akik az alábbi feltételnek megfelelnek:

A 2020. évi CVII. törvény, valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályairól szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet által biztosított fizetési moratórium hatálya alá tartozó, azaz 2020. március 18. napján vagy azt megelőzően megkötött és folyósított, heti vagy havi törlesztésű kölcsönszerződés alapján 2021. január 1. napján aktív kölcsönjogviszonyban álltak a Providenttel, és

 

  1. a fentiek szerinti kölcsönszerződésükhöz, ideértve az ahhoz esetlegesen kapcsolódó, otthoni szolgáltatás nyújtására létrejött megbízási szerződést és/vagy előrelátó csomagra vonatkozó megállapodást is (együttesen kölcsönjogviszony) kapcsolódóan 2021. január 1. és 2021. szeptember 30. napja között teljesített befizetéseik összege eléri a kölcsönjogviszony alapján az ezen időszakra a szerződés(ek) szerint (ide nem értve az esetlegesen a 2020. március 19. és 2020. december 31. közötti időszakban töltött fizetési moratóriumra tekintettel felszámított többletkötelezettség összegét) elvárt befizetés legalább 80%-át VAGY 

     

  2. a fentiek szerinti kölcsönszerződésük, és az ahhoz esetlegesen kapcsolódó otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésük és/vagy előrelátó csomagra vonatkozó megállapodásuk alapján a kölcsönjogviszony lezárása érdekében teljesített befizetés időpontjában fennálló tartozásukat (az eredeti, szerződés szerinti futamidőn belül vagy annak lejártát követően) 2021. január 1. és 2021. szeptember 30. napja között (ide értve az esetlegesen a 2020. március 19. és 2020. december 31. közötti időszakban töltött fizetési moratóriumra tekintettel felszámított többletkötelezettség összegét is) visszafizetik a Provident részére.

 

Promóciós kedvezmény:

A Provident a promóció feltételeinek megfelelő kölcsönszerződés vonatkozásában a 2021. január 1. és 2021. szeptember 30. napja közötti időszakra nem ír elő többletfizetési kötelezettséget, vagyis a teljes visszafizetendő tartozás összege az ezen időszakban moratóriumban töltött időre tekintettel nem növekszik. A fenti a) pontban hivatkozott esetben a Provident a 2021. szeptember 30. napját követően ad írásbeli tájékoztatást az érintett ügyfeleknek arról, hogy promóciós kedvezményre jogosultak, egyebekben (b) pont) az ügyfél a kölcsön lezárásáról kap tájékoztatást.

Az eredetileg 2021. január 1. és 2021. június 30. napja közötti időszakra kiírt kedvezmény promóció szabályai továbbra is változatlanok. A hivatkozott promócióra vonatkozó szabályzat az alábbi linken érhető el: https://www.provident.hu/akcioink/moratorium-kedvezmeny-promocio