Tájékoztató a magáncsődről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSRÓL
(MAGÁNCSŐD)


A köznyelvben magáncsődként ismert jogintézményt a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény vezette be a magyar jogrendbe, 2015. szeptember 01-jei hatállyal.

Mi a magáncsőd, mi a célja az adósságrendezési eljárásnak?

A magáncsőd a magánszemélyek számára kialakított csődvédelmi forma. A törvény célja, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő természetes személyek adóssága – a szükséges vagyon és jövedelem felhasználásával – szabályozott keretek között kerüljön rendezésre úgy, hogy az eljárás alatt az adósok fizetőképessége helyreálljon, továbbá részben mentesüljenek a tartozásaik megfizetése alól, a hitelezők pedig megtérülést realizálhassanak.

Hol kapcsolódhat be az eljárásba a Provident Pénzügyi Zrt., milyen szerepe lehet?

A Provident az adósságrendezési eljárásban kizárólag hitelezőként vehet részt, nem minősülhet főhitelezőnek, tehát az eljárás kezdeményezésére az adósnak a Providentnél nincs lehetősége.

Hogyan érinti az eljárás kezdeményezése az érintett ügyfeleink kötelezettségeit?

Amint az adósságrendezés kezdeményezéséről a Provident hivatalos értesítést kap a Családi Csődvédelmi Szolgálattól, megtesszük a szükséges intézkedéseket. Ennek megfelelően a hivatalos tudomásszerzés időpontjától kezdődően az Önnel szemben fennálló követelésünket kizárólag az adósságrendezés keretei között áll módunkban érvényesíteni.

Ugyanakkor mindaddig, amíg a Provident hivatalos úton nem értesül az adósságrendezés kezdeményezéséről, addig a kölcsönszerződés, illetve – amennyiben létrejött - úgy a megbízási szerződés alapján, Önt továbbra is fizetési kötelezettség terheli, a fennálló tartozás rendezésére felhívhatjuk Önt.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az adósságrendezés kezdeményezésétől Ön újabb kölcsönszerződést nem köthet, így esetleges hiteligénye elutasításra kerül.

A magáncsődről további információkat itt olvashat.

VALAMINT RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓK

A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK ELÉRHETŐEK INNEN.