A hiteligénylés folyamata

1.Hiteligényét az alábbi módokon juttathatja el társaságunk részére:

- Hívja Ügyfélszolgálatunkat a belföldi vezetékes számként hívható +36 1 99 99 609-es telefonszámon, munkanapokon illetve szombatonként 7:30-tól 20:00 óráig.

- Kölcsönigényét jelezheti online is a www.provident.hu vagy a www.providentonline.hu oldalon. Ehhez kattintson a Kölcsönigénylés vagy a Visszahívás kérése gombra és töltse ki az ott elérhető igénylőlapot. Munkatársunk az igénylés jelzését követően felhívja Önt a megadott telefonszámon és tájékoztatja Önt az alapfeltételekről, kölcsönfelvételi lehetőségekről.

- Elküldheti a HITEL szót és nevét SMS-ben, a 06-20-332-33-33-as számra, és visszahívjuk.

- Ha Ön már ismeri a Társaság által nyújtott szolgáltatást és az illetékes képviselőnket, akkor igényével fordulhat személyesen közvetlenül a képviselőnkhöz is.

2. A hiteligénylés jelzését követően munkatársunk részletesen tájékoztatja Önt a Provident által nyújtott kölcsönkonstrukciók és szolgáltatások jellemzőiről és egyeztetik az igénylés feltételeit. 

A Provident munkatársa telefonos egyeztetés során részletesen tájékoztatja a kölcsön igénylésének alapfeltételeiről, jellemzőiről, valamint a Provident által nyújtott egyéb szolgáltatásokról.

A Provident kölcsön igénylésének alapfeltételei: 
a) cselekvőképesség, 18 évet meghaladó életkor,
b) bejelentett magyarországi lakcím
c) igazolt, rendszeres jövedelem
d) érvényes azonosító okmány
e) saját vagy közös tulajdonú lakossági bankszámla (kivéve, ha az ügyfél    
    Otthoni Szolgáltatást vesz igénybe)

3. Hitelbírálat: 

A hitelbírálat előkészítése előre egyeztetett időpontban a Provident kirendeltségén (ügyfélpontokban) történik (az időpont egyeztetésre a telefonos tájékoztatás során kerül sor). Amennyiben a kölcsön mellé külön díj ellenében az Otthoni Szolgáltatást is igénybe veszi, a hitelbírálat előkészítése és a szerződéskötés az Ön otthonában történik szintén előre egyeztetett időpontban.

A hitelbírálathoz az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatnia:

a) személyazonosságot igazoló okmány 
érvényes személyi igazolvány vagy ideiglenes személyi igazolvány, vagy
útlevél vagy 
kártya formátumú vezetői engedély

b) lakcímet igazoló okmány 
lakcímkártya, 
otthoni szolgáltatás igénybe vétele esetén, amennyiben a hiteligénylő tartózkodási helye nem azonos az állandó lakcímével és a lakcímkártyában a tartózkodási hely nem került feltüntetésre, úgy a tartózkodás alapjául szolgáló dokumentum (pl. bérleti szerződés).

c) jövedelmet igazoló dokumentum
12 hónapnál nem régebben kiállított munkáltatói igazolás,
NAV által 12 hónapnál nem régebben papír alapon vagy elektronikus úton kiállított jövedelemigazolás,
12 hónapnál nem régebbi időszakra vonatkozó fizetési számlakivonat (ideértve az ügyfél számlavezetője, számlainformációs szolgáltatója által elektronikus úton megküldött kivonatot is)
a magyar vagy valamely külföldi állam ellátást folyósító szerve által 12 hónapnál nem régebben papír alapon vagy elektronikus úton kiállított igazolás (pl. nyugdíjhatározat, GYES, GYED, családi pótlékról szóló határozat),
a felsőoktatási intézmény 12 hónapnál nem régebben, papír alapon vagy elektronikus úton kiállított igazolása,
• bírósági határozat házastársi, élettársi tartásdíjról,
üzletszerűen végzett járadékszolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységet végző szervezet által kiállított nyilatkozat,
termőföld öt évet elérő időtartamra való haszonbérbe adásából származó, a mezőgazdasági igazgatási szerv által hozott határozat, vagy e szerv záradékával ellátott szerződés vagy a földhivatal által érkeztetett bérleti szerződés és földhasználati lap.
d) saját vagy közös tulajdonú lakossági bankszámla (kivéve, ha az ügyfél az Otthoni Szolgáltatás igénybe veszi)

4. Szerződéskötés és folyósítás:

A kölcsön pozitív hitelbírálat esetén, a szerződéskötést követően, 10 munkanapon belül kerül átutalásra az Ön bankszámlájára. Amennyiben a kölcsön mellé külön díj ellenében az Otthoni Szolgáltatást is igénybe veszi, a kölcsön összege azonnal, a szerződéskötést követően készpénzben kerül átadásra.