Elszámolási és forintosítási információk

Általános tájékoztatás

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

A Provident Pénzügyi Zrt. az általa nyújtott kölcsönök vonatkozásában egyetlen esetben sem valósított meg egyoldalú szerződésmódosítás keretében költségemelést, ügyfeleink minden kölcsönszerződés vonatkozásában a szerződéskötéskor megismert díjstruktúra alapján voltak kötelesek a kölcsön visszafizetésére. Társaságunk a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti forint alapú fogyasztói kölcsönszerződései vonatkozásában a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett.

Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről

Tájékoztató az elszámolási értesítő levelekről

MNB tájékoztató az Elszámolási és forintosítási tudnivalókról

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről

Forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában


Letölthető nyomtatványok:

Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

A Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltozatása iránti polgári nem peres eljárásmegindítására szolgáló formanyomtatványok internetes elérhetősége

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti elszámolási és a szerződésmódosulással kapcsolatos eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták MNB honlapon belüli elérhetősége

Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez 

Adatváltozás bejelentő nyomtatvány 

Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor 

Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor 

Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz 

Igény bejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez