Honlaphasználati információk

Ön a [www.provident.hu] honlaphoz („Honlap") való hozzáféréssel, illetve a Honlap használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakban foglalt Általános Használati Feltételeket:

Védjegyoltalom és szerzői jog

A Honlap teljes tartalma, az egyes oldalak, az azokat megjelenítő képernyő, a bennük megjelenő összes információ és képanyag, valamint a nevek, kifejezések, logók, grafikák szerzői és egyéb joga a International Personal Finance, illetve a Provident Pénzügyi Zrt. („Provident") tulajdona, illetve azokat kizárólag a Provident gyakorolhatja. Ön a Honlapon megjelentetett bármely anyagot kizárólag személyes használatra jogosult letölteni és köteles tiszteletben tartani valamennyi, a Honlapon fennálló, vagy ahhoz kapcsolódó szerzői és egyéb jogokat. Tilos a Honlapon található bármely anyagot egyéb célra másolni, reprodukálni, letölteni, újra megjelentetni, nyilvánosság felé közvetíteni, harmadik személynek továbbítani, megjeleníteni, megváltoztatni vagy újrafelhasználni. A szerzői, illetve egyéb jog által védett anyagok jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

A Honlapon megjelentetett védjegyek, emblémák, termék- és cégnevek, valamint képek a Provident és más személyek bejegyzett vagy nem bejegyzett védjegyei. A Honlapon történő megjelentetésük nem jelent hallgatólagos beleegyezést, jogról való lemondást, engedélyt vagy egyéb jogosultságot arra, hogy a Provident, illetve egyéb védjegytulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül felhasználásra kerüljenek.

Az Internet biztonsága - Felelősségi Szabályok

A Honlapon feltüntetett linkek olyan honlapokhoz is vezethetnek, amelyek nem a Provident ellenőrzése alatt állnak, ezért a Provident kizárja minden felelősségét a Honlapján található bármely linkről átvezető másik idegen honlap, illetve azon az idegen honlapon megjelentetett további linkek tartalmát illetően. A Honlapon szereplő linkek feltüntetése kizárólag az Ön kényelmét szolgáló praktikus megoldás. Ön a Honlapon megjelentetett linkeket, illetve az azokról átvezető másik idegen honlapokat kizárólag saját felelősségére használhatja. A Honlapon megjelenő információk, anyagok, feltételek kellő körültekintés mellett készültek. Ugyanakkor a Provident nem szavatolja sem kifejezetten, sem hallgatólagosan, hogy az információk pontosak, megfelelő minőségűek, vagy alkalmasak egy meghatározott cél elérésére, illetőleg hogy nem sértik harmadik személynek valamilyen jogát. A Provident nem vállal felelősséget az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai és az esetleges elírások miatt. A Honlapon feltüntetett valamennyi információ felhasználása az Ön saját felelősségére történik.

A Provident kizárja mindennemű kártérítési felelősségét bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért, veszteségért, költségért, amely a Honlaphoz való hozzáférés, annak használata, használatra képtelen állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, üzemzavara, vírusa, információtovábbítási késedelme, illetve az ott megjelentetett információk, illetve anyagok felhasználása során következett be.

A Honlap használata

A Provident a Honlaphoz való hozzáférési jogosultságát - diszkrecionális jogkörben eljárva - azonnali hatállyal megszünteti, amennyiben Ön megszegi a jelen Általános Használati Feltételek rendelkezéseit. A jogosultság megszüntetése esetén Ön köteles abbahagyni a Honlap használatát, valamint törölni valamennyi anyagot, amelyet a Honlapról akár közvetlen, akár közvetett úton másolt.

A Provident bármikor jogosult egyoldalúan felülvizsgálni és módosítani a jelen Általános Használati Feltételeket, amelyet a Honlapon on-line tesz közzé. Az on-line módon közzétett változások nyomon követése az Ön saját felelőssége, és a használati feltételek változását követően a Honlap további használata az Ön részéről a megváltozott használati feltételek elfogadását jelenti. Ön nem jogosult, illetve nem nyújthat segítséget ahhoz, hogy a Holnaphoz átvezető linket hozzon létre (ún. hypertext linking, deep-linking, framing, tagging vagy egyéb módszerrel) a Provident előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Általános információk a Provident Pénzügyi Zrt.-ről

A Provident Pénzügyi Zrt. (bejegyezte a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B., cégjegyzékszám: Cg.01-10-044542, adószám: 12590687-1-44) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) engedélye alapján alapított és működő pénzügyi vállalkozás, engedélyszáma I-883/2001, az engedély kelte 2001. május 14. A Provident Pénzügyi Zrt. elérhető a provident@provident.hu e-mail címen, illetve a belföldi vezetékes számként hívható +36 1 99 99 666-as telefonszámon. A Provident Pénzügyi Zrt. pénzügyi tevékenységét a hatályos jogszabályoknak megfelelően, az illetékes felügyeleti szervek hatósági felügyelete alatt fejti ki. A Provident Pénzügyi Zrt. szolgáltatásának aktuális feltételrendszerét a mindenkor hatályos Üzletszabályzat tartalmazza. Semmilyen, a Honlapon megjelentetett információ nem minősül felhívásnak a Provident Pénzügyi Zrt. szolgáltatásának igénybevételére, kölcsön felvételére, illetve ugyancsak nem minősül ajánlattételnek. A Provident Pénzügyi Zrt. a kölcsönigényeket saját feltételei szerint bírálja el.