Honlap használattal kapcsolatos adatkezelés

A Provident Pénzügyi Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044542, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság) bármely, a www.provident.hu, vagy a www.providentonline.hu nevű honlap (továbbiakban: „Honlap") használata során tudomására jutott személyes adatot bizalmasan kezel, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Provident Pénzügyi Zrt. a tudomására jutott személyes adatokat az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak (továbbiakban: „Adatvédelmi Jogszabályok”) megfelelően kezeli, így az adatkezelése megfelel különösen, de nem kizárólag az alábbi jogszabályokban foglaltaknak:

• 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
• 2013. évi CCXXXVII. törvény, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról.

Ön azzal, hogy a Honlapon keresztül bármely személyes adatát eljuttatja a Provident Pénzügyi Zrt.-hez, akár oly módon, hogy elvégzi az előzetes online hitelkalkulációt, akár pedig úgy, hogy adatai megadásával visszahívást kér Társaságunktól hozzájárul ahhoz, hogy azt a Provident Pénzügyi Zrt. nyilvántartsa és kezelje. A Honlapon lévő Előzetes online hitelkalkuláció kitöltése és elküldése során az azonosítás céljából kötelezően megadandó adatok a következők: neve, anyja neve, születési ideje, illetve telefonszáma, míg az e-mail cím megadása opcionális.

A személyes, valamint jövedelmi adatai megadásával, illetve a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával Ön önkéntesen, kifejezetten, illetve a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Provident Pénzügyi Zrt. az Ön által a Honlapon keresztül megadott személyes adatait, jövedelmi adatait, valamint az azok alapján elvégzett előzetes kalkuláció eredményét a következő célokból kezelje és felhasználja:

  1. a szolgáltatásáról, illetve a szolgáltatás igénybevételének módjáról Önnek tájékoztatást nyújtson. Ez esetben a nyilvántartásra, illetve a személyes adatok kezelésére a szolgáltatásról történő tájékoztatás céljából szükséges ideig kerül sor.
  2. Önre vonatkozó személyes adatként rögzítse az ügyfélrendszerében annak érdekében, hogy Önt az esetlegesen fennálló tartozásával kapcsolatban megkereshesse. Ez esetben a nyilvántartás, illetve a kezelés a visszavonásig, ennek hiányában pedig a jogszabály által meghatározott ideig történik.
  3. előzetes hitelképesség-felmérés, illetve az ez alapján történő tájékoztatásnyújtás céljából. Ez esetben a nyilvántartásra, illetve a személyes (jövedelmi) adatok, valamint a kalkuláció eredményének kezelésére a hitelbírálat lefolytatása céljából szükséges ideig kerül sor.

Amennyiben Ön kifejezetten és a megfelelő tájékoztatás birtokában külön hozzájárul adatai marketing célú felhasználásához, úgy a Provident Pénzügyi Zrt. jogosult az erre vonatkozó adatkezelés visszavonásáig az Ön részére marketing és tájékoztató anyagot küldeni, illetve reklámot közölni.

A Provident Pénzügyi Zrt. a Honlapon megadott személyes és jövedelmi adatait a fent meghatározott célokon kívül egyéb célokra nem jogosult felhasználni.

A Provident Pénzügyi Zrt. a személyes adatainak biztonságáról, technikai védelméről az Adatvédelmi Jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik, adatait SSL kódolással védi. A személyes adatairól bármikor térítésmentesen tájékoztatást kérhet, illetve térítésmentesen kérheti azok törlését, módosítását vagy helyesbítését. Ezen igényét jelezheti a Provident Pénzügyi Zrt. Ügyfélszolgálatán a 061 354 40 90-es telefonszámon, illetve írásban az 1082 Budapest, Futó utca 47-53. címre küldött levél formájában, vagy elektronikus úton a provident@provident.hu címen.

A Honlap a Google Analytics és más mérőeszközök segítségével elemzi, hogy a felhasználók hogyan használják az oldalt. Ezek az eszközök “cookie”-kat használnak, amik szöveges file-ok az Ön számítógépén. Ezek segítségével gyűjthetőek az általános internetes adatok és információk a látogatók viselkedéséről. Ezek az adatok teljes mértékben titkosítottak. A cookie-k nem használhatóak arra, hogy információt gyűjtsenek az Ön merevlemezéről, e-mail címéről, illetve személyes adatairól.

A cookie-k által az Ön Honlap használatáról generált információt (beleértve az Ön IP címét is) a rendszer továbbítja a Google-nek. Ezt az információt a Provident Pénzügyi Zrt. arra használja, hogy kiértékelje a látogatók weboldal használatát és statisztikai jelentést készítsen a weboldalon történő aktivitásról, illetve hogy célzott hirdetéseket helyezzen el más weboldalakon. A Provident Pénzügyi Zrt. soha nem használja (és ezt soha nem is engedélyezi harmadik személy részére) ezeket a statisztikai elemző eszközöket arra, hogy a Honlap látogatóiról személyes adatokat gyűjtsön.

A Google nem társítja az Ön IP címét bármely más adattal, ami a Google birtokában van. Sem a Provident Pénzügyi Zrt., sem a Google nem kísérli meg azonosítani a számítógép használójának személyét az IP cím alapján. A Honlapon összegyűjtött adatokat a Provident Pénzügyi Zrt. nem társítja semmilyen más forrásból szerzett adattal, hacsak Ön kifejezetten nem engedélyezi ezen információ felhasználását.

A Provident Pénzügyi Zrt. ezúton tájékoztatja Önt, hogy lehetőség van az internet böngésző oly módon való beállítására, hogy értesítse Önt amikor cookie-t kap, vagy megakadályozza azok küldését. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k visszautasításával nem feltétlenül tudja elérni a Provident Pénzügyi Zrt. Honlapjának összes funkcióját.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

- panaszával fordulhat közvetlenül a Provident Pénzügyi Zrt.-hez, aki a panaszt kivizsgálja és 30 (harminc) napon belül választ küld Önnek, vagy 
- fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), ugyfelszolgalat@naih.hu; vagy
- bírósági úton érvényesítheti igényét.