Tájékoztató fizetési moratóriumról

Tisztelt Ügyelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a 2021. szeptember 16. napján hatályba lépett 536/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján a fizetési moratórium 2021. november 1. napjától 2022. június 30. napjáig meghosszabbításra került a fizetési nehézségekkel küzdő, a megállapított határidőn belül nyilatkozatot tevő ügyfelek számára.
 
Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő már lezárult, 2021. november 1. napjától a moratóriumot kizárólag azok a fizetési nehézségekkel küzdő adósok tudják igénybe venni, akik 2021. október 1. és 2021. október 31. napja között nyilatkoztak arról, hogy a fizetési moratóriummal élni kívánnak.
 
Ha Ön a határidőn belül, a meghatározott nyilatkozatban jelezte a fizetési moratóriumban való részvételi szándékát, akkor a 2020. március 18. napján fennálló kölcsöne 2022. június 30. napjáig fizetési moratóriumban marad.

Amennyiben Ön a fenti határidőn belül nem nyilatkozott arról, hogy 2021. november 1. napjától továbbra is igénybe kívánja venni a fizetési moratóriumot, abban az esetben a fizetési moratórium az annak hatálya alá tartozó kölcsönszerződései vonatkozásában 2021. október 31. napján megszűnt.
Önnek 2021. november 1. napjától, a szerződésben rögzítettek szerint meg kell kezdenie a fizetési kötelezettsége teljesítését. 

Tájékoztatjuk, hogy a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a 2021. január 1. napjától hatályos fizetési moratórium 2021. október 31. napjáig kiterjedt minden olyan ügyfélre, aki rendelkezett 2020. március 18. napján fennálló kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve esetlegesen egyéb díjtartozással, 2021. november 1. napjától pedig csak a fizetési moratóriumban való részvételi szándékot határidőben jelző ügyfelekre terjed ki (Moratórium II.).

A Moratórium II. a fenti jogszabály értelmében az annak igénybe vételére jogosult, és az erre irányuló szándékot időben jelző ügyfelek számára 2022. június 30. napjáig tart. A moratórium meghosszabbítására nem jogosult, illetve azzal nem élő ügyfelek esetében a Moratórium II. 2021. október 31. napjával lezárult.
A Moratórium II. vonatkozásában a részletes tájékoztatást az alábbi linkre kattintva érheti el: MORATÓRIUM II.


*** 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2020. március 19. napjától biztosított moratórium (Moratórium I.) 2020. december 31. napjával véget ér.

A Moratórium I. vonatkozásában a legfontosabb tudnivalókat az alábbi linkre kattintva érheti el: MORATÓRIUM I.

A Moratórium I. lezárását követően minden érintett Ügyfelünket tájékoztatni fogjuk a kölcsönszerzőse(i) vonatkozásában az új futamidőről, valamint a fizetési moratórium időtartama alatt keletkezett többletfizetési kötelezettségeiről