Szabályzat a 2021. január 1. és 2021. június 30. napja közötti időszakra biztosított fizetési moratórium időtartama alatt felszámítható többlet kamat, illetve díj tekintetében nyújtott kedvezményről

 

Promóció időszaka: 2021. január 1. – 2021. június 30.

A promócióban résztvevők:

A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. azon ügyfelei vehetnek részt, akik az alábbi feltételnek megfelelnek:

A 2020. évi CVII. törvény, valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályairól szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet által biztosított fizetési moratórium hatálya alá tartozó, azaz 2020. március 18. napján vagy azt megelőzően megkötött és folyósított, heti vagy havi törlesztésű kölcsönszerződés alapján 2021. január 1. napján aktív kölcsönjogviszonyban állnak a Providenttel, és

 

  1. a fentiek szerinti kölcsönszerződésükhöz, ideértve az ahhoz esetlegesen kapcsolódó, otthoni szolgáltatás nyújtására létrejött megbízási szerződést és/vagy előrelátó csomagra vonatkozó megállapodást is (együttesen kölcsönjogviszony) kapcsolódóan 2021. január 1. és 2021. június 30. napja között teljesített befizetéseik összege eléri a kölcsönjogviszony alapján az ezen időszakra a szerződés(ek) szerint (ide nem értve az esetlegesen a 2020. március 19. és 2020. december 31. közötti időszakban töltött fizetési moratóriumra tekintettel felszámított többletkötelezettség összegét) elvárt befizetés legalább 80%-át VAGY

     

  2. a fentiek szerinti kölcsönszerződésük, és az ahhoz esetlegesen kapcsolódó otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésük és/vagy előrelátó csomagra vonatkozó megállapodásuk alapján a kölcsönjogviszony lezárása érdekében teljesített befizetés időpontjában fennálló tartozásukat (az eredeti, szerződés szerinti futamidőn belül vagy annak lejártát követően) 2021. január 1. és 2021. június 30. napja között (ide értve az esetlegesen a 2020. március 19. és 2020. december 31. közötti időszakban töltött fizetési moratóriumra tekintettel felszámított többletkötelezettség összegét is) visszafizetik a Provident részére.

 

Promóciós kedvezmény:

A Provident a promóció feltételeinek megfelelő kölcsönszerződés vonatkozásában a 2021. január 1. és 2021. június 30. napja közötti időszakra nem ír elő többletfizetési kötelezettséget, vagyis a teljes visszafizetendő tartozás összege az ezen időszakban moratóriumban töltött időre tekintettel nem növekszik. A fenti a) pontban hivatkozott esetben a Provident a 2021. június 30. napjáig tartó fizetési moratórium lezárását követően ad írásbeli tájékoztatást az érintett ügyfeleknek arról, hogy promóciós kedvezményre jogosultak, egyebekben (b) pont) az ügyfél a kölcsön lezárásáról kap tájékoztatást.

Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-80-60-60-60) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1082 Budapest, Futó u. 47-53.; e-mail: provident@provident.hu).