Szabályzat a 2021. november 1. és 2022. június 30. napja közötti időszakra biztosított fizetési moratórium időtartama alatt felszámítható többlet kamat, illetve díj tekintetében nyújtott kedvezményről

A Provident Pénzügyi Zrt. a fizetési moratórium 2021. november 1. és 2022. június 30. napja között tartó szakasza alatt felszámítható többlet kamat, illetve díj tekintetében nyújtott kedvezmény promóciót ír ki.

Promóció időszaka: 2021. november 1. – 2022. június 30.

A promócióban résztvevők:

A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. azon ügyfelei vehetnek részt, akik az alábbi feltételnek megfelelnek:

A 2020. évi CVII. törvény által biztosított fizetési moratórium hatálya alá tartozó, azaz 2020. március 18. napján vagy azt megelőzően megkötött és folyósított, heti vagy havi törlesztésű kölcsönszerződés alapján 2021. november 1. napján aktív kölcsönjogviszonyban állnak a Providenttel, a vonatkozó jogszabályban előírt formában és tartalommal nyilatkoztak arról, hogy a fizetési moratóriumot továbbra is igénybe kívánják venni, és

  1. a fentiek szerinti kölcsönszerződésükhöz, ideértve az ahhoz esetlegesen kapcsolódó, otthoni szolgáltatás nyújtására létrejött megbízási szerződést és/vagy előrelátó csomagra vonatkozó megállapodást is (együttesen kölcsönjogviszony) kapcsolódóan 2021. november 1. és 2022. június 30. napja között teljesített befizetéseik összege eléri a kölcsönjogviszony alapján az ezen időszakra a szerződés(ek) szerint (ide nem értve az esetlegesen a 2020. március 19. és 2021. október 31. napja között fizetési moratóriumban töltött időszakra tekintettel felszámított többletkötelezettség összegét) elvárt befizetés legalább 80%-át VAGY

     

  2. a fentiek szerinti kölcsönszerződésük, és az ahhoz esetlegesen kapcsolódó otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésük és/vagy előrelátó csomagra vonatkozó megállapodásuk alapján a kölcsönjogviszony lezárása érdekében teljesített befizetés időpontjában fennálló tartozásukat (az eredeti, szerződés szerinti futamidőn belül vagy annak lejártát követően) 2021. november 1. és 2022. június 30. napja között (ide értve az esetlegesen a 2020. március 19. és 2021. október 31. között fizetési moratóriumban töltött időszakra tekintettel felszámított többletkötelezettség összegét is) visszafizetik a Provident részére.

 

Promóciós kedvezmény:

A Provident a promóció feltételeinek megfelelő kölcsönszerződés vonatkozásában a 2021. november 1. és 2022. június 30. napja közötti időszakra nem ír elő többletfizetési kötelezettséget, vagyis a teljes visszafizetendő tartozás összege az ezen időszakban moratóriumban töltött időre tekintettel nem növekszik. A fenti a) pontban hivatkozott esetben a Provident a 2022. június 30. napját követően ad írásbeli tájékoztatást az érintett ügyfeleknek arról, hogy promóciós kedvezményre jogosultak, egyebekben (b) pont) az ügyfél a kölcsön lezárásáról kap tájékoztatást.

A korábban a 2021. január 1. és 2021. június 30. napja, illetve 2021. január 1. és 2021. szeptember 30. napja, 2021. január 1. és 2021. október 31. napja közötti időszakra kiírt kedvezmény promóciók szabályai továbbra is változatlanok. A hivatkozott promóciókra vonatkozó szabályzat az alábbi linkeken érhető el: