Provident iskolakezdés 2015 - felmérés közlemény

Idén minden második szülő 50 ezer forint felett költ beiskoláztatásra
A Provident kutatásában résztvevők 30%-a annyit költ, mint tavaly, 50%-uknak nőttek a kiadásai

2015. szeptember 9. – Az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások a szülők több mint negyede számára komoly anyagi problémát okoznak. Minden második szülő több mint 50 000 forintot költ a gyermekek beiskoláztatására. A legtöbbet az iskolaszerek és iskolai öltözet beszerzésére fordítják a családok. Sokan már előre takarékoskodnak a tanévkezdéssel járó kiadások fedezésére – derült ki a Provident Pénzügyi Zrt. több mint 500 – elsősorban általános- és középiskolás gyermekkel rendelkező – ügyfele körében az elmúlt hetekben végzett kutatásból.

A szeptemberi időszak az iskoláskorú gyermekeket nevelő családok számára komoly anyagi kiadásokkal jár. A Provident ügyfelei körében végzett kutatásából kiderül, a szülők 54%-a több mint 50 000 forintot költ gyermekei beiskolázásra, további 15-15%-uk 30-40 000, illetve 40-50 000 forint közötti összeget fizet ki a tanévkezdéskor.

A tanévkezdéssel járó költségek finanszírozása a szülők többségének megterhelő anyagilag, a válaszadók negyede számára komoly anyagi gondot okoz az iskolakezdés, míg 46%-uk szerint csak kissé megterhelő az ilyenkor felmerülő kiadások fedezése. Ugyanakkor a felmérésben résztvevők 29%-a számára egyáltalán nem jelent problémát a tanév elején felmerülő többletköltségek kifizetése.

A megkérdezett szülők úgy gondolják, nincsenek egyedül ezzel a problémával, 22%-uk szerint a gyermekeikkel egy osztályban tanuló diákok felénél jelent problémát a családnak a tanév elején felmerülő költségek kifizetése, 29%-uk szerint pedig a családok túlnyomó részének megterhelő lehet ez az időszak.

A megkérdezett szülők eltérő hányadban fordítják havi bevételeiket a tanév eleji kiadások fedezésére. A megkérdezettek 31%-a havi bevételének 15-30%-át, 25%-uk 30-50%-át, míg a válaszadók 21%-a havi jövedelmének több mint felét gyermekei beiskolázására költi ebben a hónapban. A felmérésben résztvevő ügyfelek több mint fele úgy gondolja, hogy ez az összeg az elmúlt évekhez képest nőtt, míg a megkérdezettek 30%-a megközelítőleg idén is annyit költött, mint az elmúlt időszakban.

A Provident felmérésből kiderül, a szülők a szeptemberi időszakban a legtöbbet a gyermekek iskolai öltözetére, illetve olyan iskolai felszerelésekre fordítják, mint például  iskolatáska, füzetek és  íróeszközök. A válaszadók több mint fele egyaránt 20 000 forint feletti összeget szán a gyermekek ruháztatására és az iskolaszerek megvásárlására. A tankönyvekkel kapcsolatos kiadásoknál nagyobb eltérés látható az egyes válaszadóknál: a megkérdezettek 37%-a maximum 5000 forintot költ könyvekre, míg 28%-uk 10 és 20 000 forint közötti összeget, közel negyedük pedig több mint 20 000 forintot fizet tankönyvekre. 

Mivel a gyermekek iskoláztatása komoly anyagi kiadásokkal jár a családok számára, előfordul, hogy nem áll rendelkezésre elegendő pénz a családi költségvetésben a költségek fedezésére. A megkérdezettek közel negyede válaszolta, hogy ilyen esetben csak a legszükségesebbet fizeti ki és később rendezi a fennmaradtakat. Ugyanakkor a szülők közel fele (49%) előrelátóan tervez az iskolakezdéssel, hiszen már korábban félreteszi a szükséges összeget. A megkérdezettek 16%-a folyamodik ilyenkor valamilyen kölcsönhöz, közel azonos hányaduk (11%) egy családtagtól kap segítséget a tanév eleji kiadások fedezésére.

Az iskolakezdésen túl a tanév során a megkérdezettek 80%-a számára az iskolai táborokkal, osztálykirándulással kapcsolatos költségek, 57%-uk számára pedig a szakkörökre és sportfoglalkozásokra szánt összegek jelentenek nagyobb anyagi kiadást. A válaszadók negyede a különórákra havonta átlagosan 5 és 10 000 forint forint közötti összeget fordít, míg 41%-uk egyáltalán nem költ ilyen típusú foglalkozásokra.

A felmérésben résztvevők fontosnak tartják a gazdasági és pénzügyi ismeretek oktatását, a megkérdezettek 92%-a szeretné, ha gyermeke olyan gyakorlati gazdasági ismereteket is tanulhatna az iskolában, amelyek segítségével felnőttként jobban eligazodik a pénzügyekben, illetve ügyesebben tudna karriert tervezni, munkát találni vagy akár saját vállalkozást indítani.

A Provident Pénzügyi Zrt.-ről:

A Superbrands díjas Provident Pénzügyi Zrt. a személyi kölcsönök piacának meghatározó szereplője immáron 14 éve Magyarországon. A vállalat brit hátterű és 130 éves üzleti tapasztalattal bír. Anyacége a Londoni Tőzsdén jegyzett International Personal Finance (IPF), nyolc országban 2,6 millió ügyféllel rendelkezik. Közel 4000 munkatársával a Provident Magyarország legnagyobb munkáltatói közé tartozik, egyben Magyarország (2012., 2014.) és a régió hatodik Legjobb Munkahely (2012.) címének birtokosa. 2013-ban a Gallup Intézet, első magyar cégként a világ harminckét legjobb munkáltatója közé is beválasztotta a pénzügyi vállalatot. A Provident több mint 300 ezer ügyfele a hitelképes magyar társadalom egészét képezi le, 90 százalék feletti ügyfél-elégedettséggel. 2010-ben, 2011-ben, 2013-ben és tavaly is elnyerte a Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban Díjat. A Provident szerteágazó CSR tevékenységet folytat, kollégáik az elmúlt években több mint 60 000 munkaórával segítettek önkéntesként oktatási és szociális intézményeket szerte az országban.