A Provident előzetes tájékoztatója kölcsönszerződés kötése előtt

Kérjük, hogy a kölcsön felvételére irányuló igénye és a kölcsönszerződés megkötése előtt szíveskedjék az alábbiakat megfontolni:

1. A Provident Pénzügyi Zrt. fedezet nélküli, kis összegű, rövid lejáratú kölcsönt nyújt. A Provident a kölcsönt egy összegben, banki átutalás útján bocsátja az ügyfél rendelkezésére és visszafizetése szintén banki átutalással történik. A kölcsönszerződés a Provident kirendeltségén kerül megkötésre.

2. A Provident a kölcsön mellé opcionális jelleggel, külön díj ellenében ún. otthoni szolgáltatást kínál. Amennyiben az ügyfél úgy dönt, hogy igénybe veszi az otthoni szolgáltatást, úgy a kölcsönszerződés megkötése, a kölcsön összegének rendelkezésre bocsátása és a törlesztések megfizetése az ügyfél otthonában történik.

3. Kölcsönigénylés előtt mérje fel kölcsöncéljait, igényeit. Az igényelt kölcsönösszegek és futamidők meghatározása során gondosan mérlegelje tényleges bevételeit és kiadásait, azok lehetséges jövőbeni változásait, és azt, hogy ezek mellett mekkora törlesztőrészletet tud vállalni. Fokozottan figyeljen arra, hogy teherviselő képességének alapos értékelésével csak akkora összegű kölcsönt vegyen fel, ami Ön által visszafizethető. Alapos és gondos mérlegelése során fordítson különös figyelmet a már (bárhol) megkötött hitel- és kölcsönszerződései alapján fennálló kötelezettségeire is.

4. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a nem kellően végiggondolt és a kockázatviselési képességét meghaladó kölcsön felvétele teherbíró képességét meghaladó eladósodáshoz vezethet.

5. A hiteligényléshez szükséges bemutatnia érvényes személyi igazolványát vagy útlevelét, vagy vezetői engedélyét, lakcímkártyáját (a lakcímkártyában nem rögzített tartózkodási hely esetén a tartózkodási helyet igazoló dokumentumot), illetve a jövedelmét igazoló egy hónapnál nem régebbi dokumentumot. A hiteligénylés feltételeiről, illetve a szükséges dokumentumok köréről ügyfélszolgálatunk a 06 80 40 60 60 telefonszámon, illetve munkatársunk ad tájékoztatást.

6. A kölcsönszerződés megkötése előtt gondosan tanulmányozza át az előzetesen rendelkezésére bocsátott előzetes tájékoztatót, a kölcsönszerződés rendelkezéseit, az ott megjelölt kamatot, az esetleges késedelem esetén felszámítható díjakat és a szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeket. Döntése során vegye figyelembe, hogy a Provident által kínált kölcsönök heti törlesztésűek.

7. A felvenni kívánt kölcsön után kamatot kell fizetni. Amennyiben az ügyfél igénybe veszi az otthoni szolgáltatást, úgy annak díját szintén meg kell fizetni. A kamat és díjak mértékéről és összegéről a szerződéskötés előtt feltétlenül győződjön meg és vesse össze teherbíró képességével. Felhívjuk figyelmét, hogy a banki utalás esetén annak költségei Önt terhelik.

8. Amennyiben az esedékes törlesztőrészletet nem vagy nem teljes egészében fizeti meg, úgy a kölcsönszerződésben meghatározott feltételek szerint késedelmi díjat kell fizetnie, ezen felül amennyiben a tartozás meghaladja a minimálbér összegét és a késedelem több mint 90 napon keresztül fennáll, úgy a mulasztás adatai a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) kerülnek.

9. A kölcsönszerződés Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott időtartamú fizetési késedelem esetén a Provident jogosult a kölcsönszerződést felmondani. Ebben az esetben az ügyfél teljes fennálló tartozása azonnal, egy összegben esedékessé válik és megfizetendő. Amennyiben a kölcsönszerződés a Provident által felmondásra kerül, úgy a kölcsönszerződésben meghatározott felmondási díj, illetve ezt követően, a tartozás teljes megfizetéséig évente egy alkalommal behajtási díj kerül felszámításra. A Provident a fennálló tartozás megfizetésére vonatkozó követelését bírósági végrehajtás útján is érvényesítheti, amelynek következtében ingó vagy ingatlan vagyona bírósági végrehajtás alá vonható.

10. A kölcsönszerződéstől 14 napon belül díjmentesen elállhat, illetve felmondhatja, mely esetben köteles a kölcsön teljes összegét visszafizetni, illetve jogosult a kölcsön futamideje alatt részleges vagy teljes előtörlesztést teljesíteni.

11. Jelen dokumentum és a hitelbírálat során kitöltendő általános tájékoztató tartalmazza a kölcsönszerződés, illetve a szolgáltatás legfontosabb tartalmi elemeit, míg a kölcsönszerződés és Általános Szerződési Feltételek a részletes szabályokat tartalmazza. A kölcsönszerződést csak akkor írja alá, ha ezen dokumentumokat előzetesen elolvasta és a rendelkezéseket megértette. A dokumentumokat megkaphatja a Provident munkatársától, illetve megtalálhatja a www.provident.hu honlapon és a Provident kirendeltségein.

12. A Provident által kínált kölcsönök futamidejéről, a kölcsönt terhelő kamat-, díjak-, és költségek mértékéről tájékozódjon honlapunkon (Provident hitelkalkulátor).

Kérdéseivel forduljon területi munkatársunkhoz, továbbá ügyfélszolgálatunkhoz a 06 80 40 60 60-as telefonszámon, vagy Ügyféltájékoztatási Csoportunkhoz (1382 Budapest, Pf. 12.), illetve személyesen is felkeresheti kirendeltségünket, valamint tájékozódjon a Magyar Nemzeti Bank Fogyasztóvédelmi Központjának honlapján az ott szereplő termékleírásokról, összehasonlítást segítő alkalmazásokról (www.mnb.hu).

A Provident csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódex aláíróihoz és kötelező érvénnyel alávetette magát a Kódex rendelkezéseinek. A Magatartási Kódex elérhető a Provident honlapján (www.provident.hu), illetve kirendeltségein, valamint igényelhető a telefonos Központi Ügyfélszolgálaton (06 80 40 60 60) keresztül (melyet a Provident ebben az esetben postai úton továbbít).