Előrelátó csomag - Ügyfélre vonatkozó csoportos élet- és balesetbiztosítás

VÁLTOZÁS
Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2022. január 1. napjától a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsönszerződésekhez kapcsolódóan igényelt Előrelátó csomagra vonatkozó megállapodás elemét képező, a szerződő félre vonatkozó csoportos élet- és balesetbiztosítást – változatlan feltételek mellett – a magyar piacon sok évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. nyújtja, tekintettel arra, hogy a Provident Pénzügyi Zrt. és az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. közötti együttműködés 2021. december 31-ei hatállyal megszűnik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a változással összefüggésben Önnek nincs semmilyen adminisztrációs teendője.

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a változásra tekintettel az esetlegesen bekövetkező káresemények bejelentése során az alábbiak szerint kell eljárnia:

- a 2021. december 31. napjáig bekövetkező káresemények vonatkozásában a bejelentéseket továbbra is az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. felé kell megtenni:
levélben: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., Országos Kárrendezési Központ, 9701 Szombathely, Pf.: 63. vagy
e-mailen: eletbejelentes@aegon.hu

A bejelentéshez szükséges – baleseti vagy haláleseti kárbejelentő az alábbi linkekre kattintva érheti el:
AEGON baleseti bejelentő
AEGON haláleseti bejelentő

A 2022. január 1. napját követően bekövetkező káresemények vonatkozásában a bejelentéseket az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. felé szükséges megtennie:
személyesen: Központi Ügyfélszolgálati Iroda, 1134 Budapest, Váci út 33. vagy
levélben: 1380 Budapest Pf. 1076 vagy
e-mailen: szemelykar@union.hu

A bejelentéshez szükséges szolgáltatási igénybejelentőt az alábbi linkekre kattintva érheti el:
UNION szolgáltatás bejelentő

Az Előrelátó Csomag tartalmaz egy az ügyfélre vonatkozó csoportos élet- és balesetbiztosítást, mely a leggyakoribb baleseti kockázatokra és bármely okú halálra is anyagi fedezetet nyújt. Az ügyfél az Előrelátó csomag igénybe vétele esetén automatikusan biztosítottá válik tekintettel a Provident Pénzügyi Zrt. és a Biztosító között létrejött csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződésre.

Főbb tudnivalók a biztosítással kapcsolatban:

 • A biztosítás azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik a kölcsönük mellé igénybe vették az Előrelátó Csomagot.
 • Az élet és balesetbiztosítás határozott tartamra szól, melynek időtartama minden esetben megegyezik a biztosítotti jogviszony alapját képező kölcsönszerződésben meghatározott futamidővel.
 • A futamidő vége előtt megszűnik az élet és balesetbiztosítás, amennyiben a kölcsönszerződés, illetve az Előrelátó Csomag a futamidő vége előtt megszűnik (pl. előtörlesztés, az Előrelátó Csomag felmondása). Amennyiben az ügyfél azon kölcsönszerződése, amelyhez Előrelátó Csomagra vonatkozó megállapodás is kapcsolódik, fizetési moratórium hatálya alá tartozik vagy 2021. október 31. napjáig tartozott és igénybe veszi/igénybe vette a fizetési haladékot, úgy az élet- és balesetbiztosítás megszűnésére a moratóriumra vonatkozó jogszabályok irányadóak, melyről az érintett ügyfelek külön tájékoztatást kaptak.
 • A biztosító kockázatviselésének kezdőnapja a biztosítottak vonatkozásában a kölcsönszerződés hatályba lépését követő nap 0. órája.  A kölcsönszerződés azon a napon lép hatályba, amikor a kölcsön összege a biztosított bankszámláján jóváírásra vagy részére átadásra kerül.  
 • A biztosítási fedezet a kölcsönszerződés hatályba lépését követő nap 0. órájától a futamidő utolsó napjának, illetve a kölcsönjogviszony/Előrelátó csomag megszűnése napjának 24. órájáig tart.
 • A biztosító kockázatviselése a Föld valamennyi országára a nap 24 órájában kiterjed.
 • A biztosítás részletes feltételeit a Biztosítotti Tájékoztató, illetve a Biztosítási feltételek tartalmazzák.

  Biztosítási feltételek
  Biztosítási tájékoztató

A biztosítás az alábbi kockázatokra nyújt fedezetet: