Előrelátó csomag - Ügyfélre vonatkozó csoportos élet- és balesetbiztosítás

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2019. január 1. napjától a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsönszerződésekhez kapcsolódóan igényelt Előrelátó csomagra vonatkozó megállapodás elemét képező, a szerződő félre vonatkozó csoportos élet- és balesetbiztosítást – változatlan feltételek mellett – a magyar piacon sok évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nyújtja, tekintettel arra, hogy a Provident Pénzügyi Zrt. és az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. közötti együttműködés 2018. december 31-ei hatállyal megszűnik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a változással összefüggésben Önnek nincs semmilyen adminisztrációs teendője.

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a változásra tekintettel az esetlegesen bekövetkező káresemények bejelentése során az alábbiak szerint kell eljárnia:

A biztosítási eseményt legkésőbb annak bekövetkezésétől, illetve tudomásra jutásától számított 8 (nyolc) napon belül jelenteni kell a Biztosító részére.

2019. január 1. napját követően bekövetkező káresetek vonatkozásában a bejelentéseket az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. felé szükséges megtennie.

- Írásban: 9701 Szombathely Pf.: 63.
- e-mailen: eletbejelentes@aegon.hu
- Telefonon.: (06-1) 476-5609

A bejelentéshez szükséges – baleseti vagy haláleseti kárbejelentő az alábbi linkekre kattintva érheti el:
AEGON baleseti bejelentő
AEGON haláleseti bejelentő

A 2019. január 1. napját megelőzően bekövetkező káresetek vonatkozásában a bejelentéseket az UNION Vienna Insurance Group Biztosító felé szükséges megtennie.

- Írásban: 1461 Budapest, Pf. 131.
- Telefonon.: (06-1) 486 4343

A bejelentéshez szükséges szolgáltatási igénybejelentőt az alábbi linkekre kattintva érheti el:
UNION szolgáltatási igénybejelentő

Az Előrelátó Csomag tartalmaz egy az ügyfélre vonatkozó csoportos élet- és balesetbiztosítást, mely a leggyakoribb baleseti kockázatokra és bármely okú halálra is anyagi fedezetet nyújt. Az ügyfél az Előrelátó csomag igénybe vétele esetén biztosítottá válik tekintettel a Provident Pénzügyi Zrt. és a Biztosító között létrejött csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződésre.

Főbb tudnivalók a biztosítással kapcsolatban:

 • A biztosítás azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik a kölcsönük mellé igénybe vették az Előrelátó Csomagot.
 • Az élet és balesetbiztosítás határozott tartamra szól, melynek időtartama minden esetben megegyezik a biztosítotti jogviszony alapját képező kölcsönszerződésben meghatározott futamidővel.
 • A futamidő vége előtt megszűnik az élet és balesetbiztosítás, amennyiben a kölcsönszerződés, illetve az Előrelátó Csomag a futamidő vége előtt megszűnik (pl. előtörlesztés, az Előrelátó Csomag felmondása).
 • A biztosító kockázatviselésének kezdőnapja a biztosítottak vonatkozásában a kölcsönszerződés hatályba lépését követő nap 0. órája.  A kölcsönszerződés azon a napon lép hatályba, amikor a kölcsön összege a biztosított bankszámláján jóváírásra vagy részére átadásra kerül.  
 • A kölcsönszerződés hatályba lépését követő nap 0. órájától a futamidő utolsó napjának, illetve a kölcsönjogviszony/Előrelátó csomag megszűnése napjának 24. órájáig tart
 • A biztosító kockázatviselése a Föld valamennyi országára a nap 24 órájában kiterjed.
 • A biztosítás részletes feltételeit a Biztosítotti Tájékoztató, illetve a Biztosítási feltételek tartalmazzák.
  Biztosítási tájékoztató
  Biztosítási feltételek

A biztosítás az alábbi kockázatokra nyújt fedezetet: