Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adatszolgáltatásról

Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létrehozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást, amelynek értelmében a korábbi negatív adós lista mellett a pozitív adósok adatai is tárolásra kerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR). 

A KHR-be való adattovábbítás, illetve tárolás célja, hogy a hitelnyújtók rendelkezésére álljon egy zárt rendszerű adatbázis, és így lehetővé váljon a hitelképesség megalapozottabb megítélése, a felelős hitelezés feltételeinek teljesítése és a hitelezési kockázat csökkentése, mind az adósok, mind pedig a hitelintézetek biztonsága érdekében. A KHR-ben kizárólag a törvényben meghatározott adatok tárolhatók, és az adatok kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatók fel. 

Társaságunknak a KHR felé adatátadási kötelezettsége így nemcsak a fizetési kötelezettség elmulasztása, valamint a visszaélés eseteiben áll fenn, hanem az újonnan létrejövő kölcsönszerződésre vonatkozóan is szükséges referenciaadatokat a szerződés megkötését követően a KHR részére továbbítani.

A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatban részletes tájékoztatás található a Magyar Nemzeti Bank alábbi kiadványában.

KHR tájékoztató