BLACK FRIDAY - egy heti törlesztőrészletét elengedjük

Az akció időszaka: 2016. november 2. – 2016. november 22. 

Az akcióban résztvevők:
A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik: 

a)   az akció időszak alatt a www.provident.hu vagy a www.providentonline.hu oldalakon online módon nyújtják be kölcsönigénylésüket és
b)   az igényléskor nem áll fenn kölcsöntartozásuk a Provident felé és
c)   2016. november 25. napjáig heti törlesztésű kölcsönt vesznek fel és mellé igénybe veszik az Otthoni szolgáltatást és
d)   2016. december 2. napjáig szkennelve/lefotózva elküldenek a blackfriday@provident.hu e-mail címre egy 2016. november 18. és 2016. november 25. közötti, tartós fogyasztási cikk* vásárlásról szóló, legalább 30 000 Ft összegű vásárlási bizonylatot (blokkot), illetve megadják ügyfélszámukat, nevüket és címüket.

Akciós kedvezmény:
Az akció feltételeinek megfelelő ügyfeleknek a heti törlesztésű kölcsönszerződésben és a mellé igénybevett otthoni szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített, a futamidő végéig visszafizetendő teljes összeget a Provident 1 (egy) heti törlesztőrészletnek megfelelő összeggel csökkenti. A Provident az akciós kedvezményt a futamidő végén számolja el, azaz az ügyfél a kölcsönszerződésben és az otthoni szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített teljes törlesztőrészletet kö­teles hetente megfizetni; az akciós kedvezmény összegével a futamidő rövidül.

Az akció feltételei:
Az akcióban történő részvétellel az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Provident megismerje és az akcióhoz kapcsolódóan tárolja a benyújtott vásárlási bizonylaton rögzített adatokat. A vásárlási bizonylatot a blackfriday@provident.hu e-mail címre kell megküldeni és az e-mailben fel kell tüntetni az ügyfél nevét, címét és ügyfélszámát.

A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra. A kedvezmény kizárólag a
42, 57, 76 és 112 hetes futamidejű kölcsönök esetén vehető igénybe.  Az ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 (tizennégy) napon belül, illetve Előrelátó Csomag igénybe vétele esetén 30 napon belül felmondja, illetve más, Provident által meghirdetett kedvezménnyel, akcióval nem vonható össze (ide nem értve a Hűségkedvezmény program keretében történő kölcsönfelvételt). Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-80-60-60-60) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1382 Budapest, Pf. 12.), illetve személyesen az ügyféllel kapcsolatban álló területi munkatársnál.

* Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról  szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékeltében felsoroltak.