Provident kölcsön 8 hetes halasztott törlesztéssel

Szabályzat - Extra kampány
Provident kölcsön 8 hetes halasztott törlesztéssel

A Provident Pénzügyi Zrt. („Provident”) halasztott törlesztésű kölcsöne 30.000 Ft és 440.000 Ft kölcsönösszeg között 48, 63, 78 vagy 113 hetes futamidőre, 2015. december 2. és 2015. december 15. között érhető el.

Halasztott törlesztésű kölcsönre azon természetes személyek jogosultak, akik az akció időszakában nem állnak kölcsönjogviszonyban a Provident Pénzügyi Zrt.-vel és amennyiben korábban kölcsönjogviszonyban álltak a Providenttel, úgy tartozásukat legkésőbb 2015. június 3. napja előtt kiegyenlítették.

A halasztott törlesztésű kölcsön esetében a kölcsönszerződés hatályba lépésétől (vagyis a kölcsönösszeg ügyfél bankszámláján történő jóváírásától vagy az Otthoni Szolgáltatás Csomag igénybevétele esetén a kölcsönösszeg ügyfél részére történő átadásától) számított nyolc héten keresztül az ügyfélnek törlesztési kötelezettsége nem áll fenn, azaz nem kell elkezdeni a tőkét törleszteni, illetve kamat sem kerül felszámításra. A halasztott törlesztésű kölcsön igényléséhez az ügyfélnek nettó 100.000 Ft igazolt, rendszeres jövedelemmel kell rendelkeznie.

A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén folyósítható.

A halasztott törlesztésű kölcsön más, Provident által meghirdetett kedvezménnyel, akcióval nem vonható össze.

Bármely kérdés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-40-50-50-50) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1382 Budapest, Pf. 12), illetve személyesen az ügyféllel kapcsolatban álló területi munkatársnál.