Tippelős promóció akciós szabályzata

A promóció időtartama: 2016. február 24. és 2016. március 22. között

A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. („Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik az alábbi feltételek mindegyikének együttesen megfelelnek, vagyis akik:
a) 2016. február 9-én aktív kölcsönszerződéssel rendelkeznek (vagyis a kölcsönszerződésükből eredően tartozásuk áll fenn), vagy korábban a Providenttel már kölcsönjogviszonyban álltak és tartozásukat 2015. augusztus 11. után egyenlítették ki, ÉS
b) 2016. február 24. és 2016. március 22. között akár heti vagy akár havi törlesztésű kölcsönszerződést kötnek és mellé igénybe veszik az otthoni szolgáltatást, ÉS
c) SMS-ben elküldik tippjüket a megválaszolandó kérdésre a lentiekben megadott feltételek szerint.

A nyereményt a 21 legpontosabb tippet adó ügyfél kapja az abban meghatározottak szerint.

Az ügyfélnek az SMS-t a 06 20 332 3333-as telefonszámra kell elküldenie! Az SMS tartalma és formátuma: TIPP: a fenti időszakban kötött Provident kölcsönszerződése száma, valamint az Ön által tippelt szám. (Példa: TIPP: XXXXXXXXX, 1234).

Az SMS-ek beérkezésének határideje: 2016. március 23. déli 12 óra.

Egy szerződésszámmal csak egy tipp adható, így amennyiben valaki több tippet küld be ugyanazon szerződésszámra való hivatkozással, úgy az időben korábban beérkezett tipp kerül figyelembevételre.

Nyeremény
A legpontosabb tippet beküldő ügyfél egy 100 000 Ft értékű, a további 20, a megoldáshoz legközelebb eső tippet beküldő ügyfél egyenként 10 000 Ft értékű Sodexo ajándékutalványt kap ajándékba.

Az utalvány nem váltható be készpénzre.

Megválaszolandó kérdés
Összesen hány alkalommal voltak láthatóak 2015. január 1. és 2015. december 31. között a Provident Pénzügyi Zrt.
reklámfilmjei a televízió csatornákon?

Nyertesek kiválasztásának módja
A játékban csak azon SMS-ek vesznek részt, amelyekben az ügyfél 2016. február 24. és 2016. március 22. között kötött kölcsönszerződésének sorszáma és egy tipp szerepel.

A „megválaszolandó kérdés” megoldásához legközelebb álló tippet adó ügyfél nyeri a főnyereményt, a további 20, a megoldáshoz legközelebb eső tippet adó pedig a további nyereményeket. Holtverseny esetén az időben korábban beérkezett SMS-t küldő ügyfél nyer.

A nyertesek értesítése, nyeremények átadása

A nyerteseket a Provident 2016. április 15. napjáig telefonon értesíti. Az ajándékok a nyertesekkel előzetesen egyeztetett időpontban kerülnek átadásra.

A nyeremény vonatkozásában felmerülő adó- és járulékteher a nyerteseket nem terheli, azt a Provident fizeti meg.

Egyéb rendelkezések
A Provident Pénzügyi Zrt. munkatársai és azok hozzátartozói a promócióban nem vehetnek részt.

Szintén nem vehetnek részt azok az ügyfelek, akik a kölcsönszerződéstől 14 naptári napon belül elállnak, vagy azt felmondják.

Bármely kérdés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-40-50-50-50) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1382 Budapest, Pf. 12.), illetve személyesen az ügyféllel kapcsolatban álló területi munkatársnál.

Kérjük, hogy a kölcsön feltételeiről és az otthoni szolgáltatásról tájékozódjon honlapunkon, kirendeltségeinken, munkatársunknál. A kölcsön folyósítása és törlesztése banki átutalás útján történik; a kölcsön igénybevételéhez bankszámla szükséges. A kölcsön mellé külön díj ellenében igényelheti otthoni szolgáltatásunkat, melynek igénybevételével a kölcsön kihelyezése és a törlesztés is otthonában, készpénzben történik.
Teherviselő képességének alapos értékelésével csak akkora kölcsönt igényeljen és vegyen fel, ami Ön által visszafizethető. A nem kellően átgondolt és a kockázatviselési képességét meghaladó kölcsön felvétele teherbíró képességét meghaladó eladósodáshoz vezethet.

A hirdetésben foglaltak nem minősülnek kötelező ajánlattételnek. A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra.

Az Ön adatai a Provident Pénzügyi Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 6., cégbírósági bejegyzés száma: 01-10-044542, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) saját adatbázisából származnak. Amennyiben a jövőben nem kíván tájékoztatást kapni akcióinkról és ajánlatainkról, hozzájárulását bármikor visszavonhatja írásban (levélcím: 1382 Budapest Pf. 12), e-mailen (provident@provident.hu) vagy a 06 40 50 50 50-es telefonszámon. A Provident Pénzügyi Zrt. az ügyfelek adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 00589.