Téli promóció - PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

A promóció időszaka: 2023. január 17. – 2023. február 6.

A promócióban résztvevők:

A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik

  • a promóció időszaka alatt, a kölcsönigénylés időpontjában aktív* kölcsönszerződéssel rendelkeznek a Providentnél, az alapján tartozásuk áll fenn, és
  • 2023. január 17. – 2023. február 6. napja között, egy új 57, 72 vagy 110 hetes, illetve 24 vagy 30 hónapos futamidejű kölcsönszerződést kötnek a Providenttel, és mellé igénybe veszik az Otthoni szolgáltatást, és
  • a promóció időszakában kötött kölcsönszerződés vonatkozásában 2023. május 15. napjáig legalább az ezen időszak alatt a kölcsönszerződés szerint fizetendő törlesztőrészletek összegének megfelelő (ideértve a kölcsönhöz kapcsolódó opcionális Otthoni szolgáltatás és esetlegesen kapcsolódó Előrelátó csomag heti részletét is) összeget befizetnek, valamint
  • a 2023. május 15-én a promóció időtartama alatt kötött kölcsönszerződésük még aktív* és
  • a 2023. május 15-én a promóció időtartama alatt kötött kölcsönszerződésükhöz kapcsolódó Otthoni szolgáltatási szerződésük még aktív**

*Aktív kölcsönszerződésnek minősül az a kölcsönszerződés, amely alapján a fennálló kölcsöntartozás nem került még rendezésre, illetve amely nem került felmondásra.

**Aktív Otthoni szolgáltatási szerződésnek minősül az a szerződés, amely nem került felmondásra.

Promóciós kedvezmény:

Heti törlesztésű kölcsön eseten a promóció keretében felvett kölcsönösszeg 20%-ának, havi törlesztésű kölcsön eseten a kölcsönösszeg 10%-ának megfelelő összegű, de maximum 100 000 Ft (azaz százezer forint) készpénz visszatérítést nyújt a Provident.

A kedvezmény visszatérítésének módja:

A promóció feltételeinek teljesülése esetén a Provident a kedvezményt 2023. május 22. után, de legkésőbb 2023. július 31-ig téríti vissza az akciós kedvezményre jogosult ügyfeleknek olyan módon, hogy a promóciós kedvezménynek megfelelő összeget az ügyfél otthonában, készpénzben adja át a jogosult ügyfelek részére.

A promóció további feltételei:

Az ajánlat a Provident által meghirdetett egyéb promócióval nem vonható össze.

A promóció ideje alatt minden ügyfél kizárólag 1 (azaz egy) darab kölcsönszerződés vonatkozásában lehet jogosult a fenti promóciós kedvezményre. (Amennyiben a promóció időszakában egy ügyfél több, a fenti feltételeknek megfelelő kölcsönszerződést kötne, akkor a promóciós kedvezmény az ügyfelet kizárólag az időben korábban megkötött kölcsönszerződés vonatkozásában illeti meg.)

Munkavállalói kölcsönökhöz a fenti kedvezmény nem vehető igénybe.

Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-80-60-60-60) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B; e-mail: provident@provident.hu).

A visszatérítésre jogosult ügyfeleknek a visszatérítéssel kapcsolatosan személyi jövedelemadó- és járulékfizetési, valamint bevallási vagy bejelentési kötelezettség nem terheli. A visszatérítés az Szja. törvény hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak minősül.