Tavaszi promóció

Tavaszi promóció  –  PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

A promóció időszaka: 2024. március 19. – 2024. április 15.

A promóció feltételei:

A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik

  • a promóció időszaka alatt, a kölcsönigénylés időpontjában aktív* kölcsönszerződéssel rendelkeznek a Providentnél és
  • a promóció időszaka alatt, egy új 57, 72 vagy 110 hetes, illetve 24 vagy 30 hónapos futamidejű kölcsönszerződést kötnek a Providenttel, és mellé külön díj ellenében igénybe veszik az opcionális Otthoni szolgáltatást, és
  • a promóció időszakában kötött kölcsönszerződés vonatkozásában 2024. július 15. napjáig legalább a kölcsönszerződés szerint fizetendő törlesztőrészletek összegének megfelelő (ideértve a kölcsönhöz kapcsolódó Otthoni szolgáltatás és az esetlegesen kapcsolódó Előrelátó csomag díját is) összeget megfizetnek, valamint
  • 2024. július 15-én a promóció időtartama alatt kötött kölcsönszerződésük aktív* és az ehhez kapcsolódó Otthoni szolgáltatásra vonatkozó szerződésük sem került felmondásra. 

*Aktív kölcsönszerződésnek minősül az a kölcsönszerződés, amely alapján a fennálló kölcsöntartozás nem került még rendezésre, illetve amely nem került felmondásra.

 

Promóciós kedvezmény:

  • heti törlesztésű kölcsön eseten a promóció keretében felvett kölcsönösszeg 15%-ának,
  • havi törlesztésű kölcsön eseten a kölcsönösszeg 10%-ának megfelelő összegű, de maximum 100 000 Ft készpénz visszatérítés.

 

A kedvezmény visszatérítésének módja:

A promóció feltételeinek teljesülése esetén a Provident a promóciós kedvezményt 2024. július 22. és 2024. augusztus 31. között téríti vissza az arra jogosult ügyfeleknek az ügyfél otthonában, készpénzben.

 

A promóció további feltételei:

Az ajánlat a Provident által meghirdetett egyéb promócióval nem vonható össze.

A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra.

A promóció ideje alatt minden ügyfél kizárólag 1 darab kölcsönszerződés vonatkozásában lehet jogosult a fenti promóciós kedvezményre. (Amennyiben a promóció időszakában egy ügyfél több, a fenti feltételeknek megfelelő kölcsönszerződést köt, akkor a promóciós kedvezmény az ügyfelet kizárólag az időben korábban megkötött kölcsönszerződés vonatkozásában illeti meg.)

Munkavállalói kölcsönökhöz a fenti kedvezmény nem vehető igénybe.

Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06 1 99 99 666) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B; e-mail: provident@provident.hu). 

A visszatérítésre jogosult ügyfeleket a visszatérítéssel kapcsolatosan személyi jövedelemadó- és járulékfizetési, valamint bevallási vagy bejelentési kötelezettség nem terheli. A visszatérítés az Szja. törvény hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak minősül.