ProviGyémánt promóciós szabályzat

A promóció időszaka: 2023. november 7. – 2023. november 27.

A promócióban résztvevők:

A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ProviGyémánt* ügyfelei vehetnek részt, akik:

 • 2023. november 7. – 2023. november 27. napja között egy 57 hetes, 72 hetes, 110 hetes, 24 hónapos vagy 30 hónapos futamidejű kölcsönszerződést kötnek a Providenttel ÉS

 • a szerződéskötéstől számított 14 (tizennégy), Előrelátó csomag igénybevétele esetén 30 (harminc) napon belül a kölcsönszerződéstől nem állnak el vagy azt nem mondják fel.

  Promóciós kedvezmény:

  Heti törlesztésű kölcsön eseten a promóció keretében felvett kölcsönösszeg 15%-ának, havi törlesztésű kölcsön eseten a kölcsönösszeg 10%-ának megfelelő összegű, de maximum 100 000 Ft (azaz egyszázezer forint) készpénz visszatérítést nyújt a Provident.

  A kedvezmény visszatérítésének módja:

  A promóció feltételeinek teljesülése esetén a Provident a promóciós kedvezménynek megfelelő összeget 2023. december 18. és január 29. között téríti vissza az arra jogosult ProviGyémánt ügyfeleknek az alábbiak szerint:

 • átutalás útján folyósított kölcsön esetén a ProviGyémánt ügyfelek által a kölcsönszerződésben megadott bankszámlaszámára utalja el,

 • Otthoni szolgáltatás igénybevétele esetén a ProviGyémánt ügyfelek a saját otthonukban, készpénzben kapják meg.

A promóció további feltételei:

A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra.

Az ajánlat a Provident által meghirdetett egyéb promócióval nem vonható össze.

A promóció ideje alatt minden ProviGyémánt ügyfél kizárólag 1 (azaz egy) darab kölcsönszerződés vonatkozásában lehet jogosult a fenti promóciós kedvezményre. (Amennyiben a promóció időszakában egy ügyfél több, a fenti feltételeknek megfelelő kölcsönszerződést kötne, akkor a promóciós kedvezmény az ügyfelet kizárólag az időben korábban megkötött kölcsönszerződés vonatkozásában illeti meg.) Munkavállalói kölcsönökhöz a fenti kedvezmény nem vehető igénybe.

Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident ingyenesen hívható VIP Ügyfélszolgálatán (06-80-44-20-80) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B; e-mail: provident@provident.hu).

A visszatérítésre jogosult ügyfeleknek a visszatérítéssel kapcsolatosan személyi jövedelemadó- és járulékfizetési, valamint bevallási vagy bejelentési kötelezettség nem terheli. A visszatérítés az Szja. törvény hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak minősül.

*ProviGyémánt ügyfélnek minősülnek, akik

 • 2023. július 3-án legalább egy aktív kölcsönszerződéssel rendelkeztek, ÉS
 • 2018. július 2. és 2023. július 3. között legalább 10 kölcsönszerződést kötöttek a Providenttel, és ezek egyikétől sem álltak el, illetve egyiket sem mondták fel a szerződéskötéstől számított 14, Előrelátó csomag igénybevétele esetén 30 napon belül, és azok a Társaság részéről sem kerültek felmondásra ÉS
 • 2023. július 3. napján az aktív kölcsönszerződése alapján fennálló, lejárt tartozásának összege, amennyiben pedig több aktív szerződése van, úgy ezek együttes összege nem haladta meg heti kölcsön esetén a 4 heti, a havi kölcsön esetén pedig az 1 havi törlesztőrészletnek megfelelő összeget.