Provigyémánt program szabályzat

A Provident Pénzügyi Zrt. a leghűségesebb ügyfelei számára ProviGyémánt programot indít 2024. május 1. és 2024. október 31. között.

A programban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik:

 • 2024. április 22-én legalább egy aktív* kölcsönszerződéssel rendelkeznek, amely mellé igénybe veszik az opcionális Otthoni szolgáltatást, ÉS
 • 2019. április 23. és 2024. április 22. között legalább 10 kölcsönszerződést kötöttek a Providenttel, és ezek egyikétől sem álltak el, illetve egyiket sem mondták fel a szerződéskötéstől számított 14, Előrelátó csomag igénybevétele esetén 30 napon belül, és azok a Társaság részéről sem kerültek felmondásra ÉS
 • 2024. április 22-én az aktív kölcsönszerződésük alapján fennálló, lejárt tartozásuk összege, amennyiben pedig több aktív szerződésük van, úgy ezek együttes összege nem haladja meg heti kölcsön esetén a 4 heti, a havi kölcsön esetén pedig az 1 havi törlesztőrészletnek megfelelő összeget. (A törlesztőrészletbe beleértendő az Otthoni szolgáltatás díja és az opcionálisan igénybe vett Előrelátó Csomag díja is.)

A ProviGyémánt programban résztvevő ügyfelek részére a Társaság az alábbi előnyöket biztosítja:

 • Ingyenesen hívható VIP ügyfélszolgálat a 06 80 44 20 80-as telefonszámon, ahol a Társaság munkatársai kizárólag a ProviGyémánt ügyfelek kéréseit, panaszait fogadják és kezelik.
 • ProviGyémánt kölcsön akció: egy alkalommal, a program ideje alatt, elsőként felvett kölcsönösszeg 10%-ának megfelelő összegű, de maximum 100 000 Ft készpénz visszatérítés.

 

ProviGyémánt kölcsön akció részletes leírása:

A kedvezményes kölcsönre azok a ProviGyémánt ügyfelek jogosultak, akik

 • 2024. május 1. és 2024. október 31. között egy új 57, 72, 110 hetes, illetve 24 vagy 30 hónapos futamidejű kölcsönszerződést kötnek a Providenttel ÉS
 • ezen új kölcsön mellé igénybe veszik az opcionális Otthoni szolgáltatást, ÉS
 • a kedvezményre való jogosultság megállapításának időpontjában ezen kölcsönszerződés aktív* és az Otthoni szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés sem került felmondásra.

A kedvezményre való jogosultság megállapítása: A kedvezményre való jogosultság megállapítása mindig azon hónapot követő hónap első szerdáján történik, melyben letelik az adott kölcsönszerződés vonatkozásában a szerződéskötéstől számított 14, Előrelátó csomag igénybevétele esetén a 30 nap.

 

Kedvezmény: A felvett kölcsönösszeg 10%-ának megfelelő összeg, de maximum 100 000 Ft (azaz egyszázezer forint) visszatérítés.

 

A kedvezmény visszatérítésének módja: A kedvezmény összegét készpénzben, az ügyfelek otthonában téríti vissza a Provident.

 

A kedvezmény visszatérítésének ideje:A jogosultság megállapítása után négy héten belül.

 

A promóció további feltételei: 

 • A ProviGyémánt kedvezmény a program ideje alatt kizárólag 1 (azaz egy) darab kölcsönszerződés vonatkozásában vehető igénybe.
 • Amennyiben a ProviGyémánt program alatt egy ügyfél több, a fenti feltételeknek megfelelő kölcsönszerződést kötne, akkor a kedvezmény az ügyfelet kizárólag az időben korábban megkötött kölcsönszerződés vonatkozásában illeti meg.
 • Az ajánlat a Provident által meghirdetett egyéb promócióval nem vonható össze. 
 • A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra. 
 • Munkavállalói kölcsönökhöz a fenti kedvezmény nem vehető igénybe.

 

Bármely kérdés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident ingyenesen hívható VIP Ügyfélszolgálatán (06 80 44 20 80) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B; e-mail: provident@provident.hu). 

 

A visszatérítésre jogosult ügyfeleket a visszatérítéssel kapcsolatosan személyi jövedelemadó- és járulékfizetési, valamint bevallási vagy bejelentési kötelezettség nem terheli. A visszatérítés az Szja. törvény hatályos szabályozása alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak minősül. 

 

* Aktív kölcsönszerződésnek minősül az a kölcsönszerződés, amely alapján a fennálló kölcsöntartozás nem került még rendezésre, illetve amely nem került felmondásra.