AKCIÓS SZABÁLYZAT - Havi törlesztésű, Provident Maxi kölcsön – ajándék 10 000 Ft értékű Ajándék utalvány

Az akció időszaka: 2016. október 19. – 2016. november 15.

Az akcióban résztvevők: A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon új ügyfelei vehetnek részt, akik:

  • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában nem állnak kölcsönjogviszonyban a Providenttel, illetve nem áll fenn kölcsöntartozásuk a Providenttel szemben, ÉS
  • 2016. október 19. és 2016. november 15. napja között pozitív hitelbírálatot követően, 700.000 Ft és 1.000.000 Ft között, havi törlesztésű Maxi kölcsönszerződést kötnek a Providenttel.

Akciós ajánlat:

Azon ügyfelek számára, akik az akcióban részt vesznek – azaz az akciós szabályzatban rögzített feltételeknek megfelelnek – a Provident 10 000 Ft értékű Edenred Ajándék- és Bevásárló utalványt ad ajándékba.

Az akció feltételei:

A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra. Az ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 (tizennégy) napon belül felmondja, illetve más, a Provident által meghirdetett kedvezménnyel, akcióval nem vonható össze.

A Provident az ajándék utalványokat az akcióban részt vevő ügyfelek számára a Magyar Posta Zrt. útján kézbesíti a kölcsönszerződésen rögzített értesítési címre, az akciós időszak lezárulását követő 45 napon belül.

Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-80-60-60-60) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1134 Budapest, Angyalföldi út 6. vagy provident@provident.hu.), illetve személyesen az ügyféllel kapcsolatban álló területi munkatársnál.