Őszi kedvezmény szüret

A promóció időszaka: 2021. augusztus 31. – 2021. szeptember 20. (ezen időszakban kell a szerződéskötésnek megtörténnie)

Az akcióban résztvevők:

A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akiknek

  • 2021. augusztus 24. napján kizárólag egy olyan aktív kölcsönszerződés alapján állt fenn tartozásuk (ide nem értve a felmondott szerződés alapján fennálló tartozást) a Providenttel szemben, amely kölcsönszerződés megkötésekor más kölcsönszerződés alapján nem álltak jogviszonyban a Providenttel, és
  • 2021. augusztus 24. napján a fentieknek megfelelő kölcsönszerződés alapján heti törlesztésű kölcsön esetén legfeljebb 13 heti, illetve havi törlesztésű kölcsön esetén legfeljebb 3 havi törlesztőrészletnek megfelelő összegű tartozásuk állt fenn (legfeljebb ekkora összegű a Provident felé a fentiek szerinti kölcsönszerződés alapján fennálló teljes tartozásuk a hivatkozott időpontban), és
  • 2021. augusztus 31. és 2021. szeptember 20. napja között, egy 72 vagy 110 hetes futamidejű kölcsönszerződést kötnek a Providenttel.

    Akciós kedvezmény:

    A Provident az akció feltételeinek megfelelő, a hivatkozott időszakban létrejött kölcsönszerződéshez kapcsolódóan az alábbi kedvezményt adja a teljes visszafizetendő összegből:

  • kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat 30%-ának megfelelő összegű kedvezményt; továbbá
  • a kölcsön mellé opcionálisan igényelhető otthoni szolgáltatás igénybevétele esetén, az Otthoni szolgáltatási díj 50%-ának megfelelő összegű további kedvezményt. (Az Otthoni kihelyezési díj nem része az Otthoni szolgáltatási díjnak, a kedvezmény összegének megállapítása során kizárólag az Otthoni szolgáltatási díj kerül figyelembe vételre.)

A Provident a kedvezményt a futamidő végén számolja el, azaz Ön a kölcsönszerződésben és az opcionálisan igényelhető otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésben, valamint előrelátó csomagra vonatkozó megállapodásban rögzített teljes törlesztőrészletet köteles a szerződésben foglalt esedékességig megfizetni; a kedvezmény érvényesítésével a futamidő rövidül.

Az akció feltételei:

A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra. Az ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 (tizennégy) napon belül, vagy Előrelátó csomag igénybevételével kötött szerződések esetén 30 (harminc) napon belül felmondja, illetve attól eláll, valamint más, a Provident által meghirdetett akcióval nem vonható össze.

A promóció ideje alatt minden ügyfél kizárólag 1 (azaz egy) darab kölcsönszerződés vonatkozásában lehet jogosult a fenti akciós kedvezményre. (Amennyiben a promóció időszakában egy ügyfél több a fenti feltételeknek megfelelő kölcsönszerződést kötne, akkor a promóciós kedvezmény az ügyfelet kizárólag az időben korábban megkötött kölcsönszerződés vonatkozásában illeti meg.)

Munkavállalói kölcsönökhöz a fenti kedvezmény nem vehető igénybe.

Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-80-60-60-60) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1082 Budapest, Futó u. 47-53.; e-mail: provident@provident.hu).