Nyári promóció - PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

A promóció időszaka: 2022. július 19. – 2022. augusztus 15.

A promócióban résztvevők:

A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik

  • a promóció időszaka alatt, a kölcsönigénylés időpontjában aktív* kölcsönszerződéssel rendelkeznek a Providentnél, az alapján tartozásuk áll fenn, és
  • 2022. július 19. és 2022. augusztus 15. napja között, egy új 72 vagy 110 hetes, illetve 24 vagy 30 hónapos futamidejű kölcsönszerződést kötnek a Providenttel, és
  • a promóció időszakában kötött kölcsönszerződés vonatkozásában 2022. október 31. napjáig legalább az ezen időszak alatt a kölcsönszerződés szerint fizetendő törlesztőrészletek összegének megfelelő (ideértve a kölcsönhöz kapcsolódó opcionális és addicionális Otthoni szolgáltatás és esetlegesen kapcsolódó Előrelátó csomag heti részletét is) összeget befizetnek, valamint
  • a Promóciós megfelelőség vizsgálatának napján**, a promóció időtartama alatt kötött kölcsönszerződésük még aktív*.

*Aktív kölcsönszerződésnek minősül az a kölcsönszerződés, amely alapján a fennálló kölcsöntartozás nem került még rendezésre, illetve amely nem került felmondásra.

** A Promóciós megfelelőség vizsgálatának napja 2022. november 2.

Promóciós kedvezmény:

Heti törlesztésű kölcsön eseten a heti törlesztőrészlet hatszorosának, havi törlesztésű kölcsön eseten a havi törlesztőrészlet másfélszeresének megfelelő összegű kedvezményt nyújt a Provident a promóció keretében létrejött kölcsönszerződés alapján visszafizetendő teljes összegből (ideértve az esetlegesen kapcsolódó opcionális szolgáltatások alapján fennálló tartozást is).

Amennyiben a kölcsönszerződés mellé opcionálisan Otthoni szolgáltatás is igénylésre került, a törlesztőrészletbe az Otthoni szolgáltatás megbízási szerződésben rögzített díja is beleértendő.

A kölcsönszerződés mellé esetlegesen, opcionálisan igényelt Előrelátó csomag díjának részlete a kedvezmény összegének megállapítása során nem kerül figyelembe vételre.

Amennyiben a Promóciós megfelelőség vizsgálatának napján fennálló tartozás összege nem éri el a heti törlesztőrészlet hatszorosának, illetve a havi törlesztőrészlet másfélszeresének megfelelő összeget, akkor a Provident legfeljebb a Promóciós megfelelőség vizsgálatának napján fennálló esedékes tartozás összegének megfelelő kedvezményt ad.

A kedvezmény összege a Promóciós megfelelőség vizsgálatának időpontjában hatályos kölcsönszerződés, illetve - Otthoni szolgáltatás igénybevétele esetén - megbízási szerződés alapján fizetendő heti/havi törlesztőrészlet alapulvételével kerül kiszámításra, így amennyiben az ügyfél a kölcsönszerződéshez kapcsolódó Otthoni szolgáltatást a Promóciós megfelelőség vizsgálatának időpontjáig felmondja, úgy a kedvezmény kizárólag a kölcsönszerződés szerinti törlesztőrészlet alapulvételével kerül megállapításra.

A Provident a kedvezményt a futamidő végén számolja el, azaz az ügyfél a kölcsönszerződésben, Otthoni szolgáltatás igénybevétele esetén az arra vonatkozó megbízási szerződésben, valamint előrelátó csomag igénylése esetén az arra vonatkozó megállapodásban rögzített teljes törlesztőrészletet köteles a kölcsönszerződésben foglalt esedékességig megfizetni; a kedvezmény jóváírásával a futamidő rövidül.

A promóció további feltételei:
Az ajánlat a Provident által meghirdetett egyéb promócióval nem vonható össze.
A promóció ideje alatt minden ügyfél kizárólag 1 (azaz egy) darab kölcsönszerződés vonatkozásában lehet jogosult a fenti promóciós kedvezményre. (Amennyiben a promóció időszakában egy ügyfél több, a fenti feltételeknek megfelelő kölcsönszerződést kötne, akkor a promóciós kedvezmény az ügyfelet kizárólag az időben korábban megkötött kölcsönszerződés vonatkozásában illeti meg.)
Munkavállalói kölcsönökhöz a fenti kedvezmény nem vehető igénybe.

Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-80-60-60-60) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1082 Budapest, Futó u. 47-53.; e-mail: provident@provident.hu).