4 heti vagy 1 havi törlesztőrészlet-kedvezmény promóció

 

Az akció időszaka: 2019. július 2. – 2019. augusztus 26.

Az akcióban résztvevők:

A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik a promóció időszakában kölcsönjogviszonyban állnak a Providenttel, azaz aktív kölcsönszerződésük van, és 2019. július 2. és 2019. augusztus 26. napja között egy újabb 110 hetes futamidejű, vagy 24, illetve 30 hónapos futamidejű kölcsönszerződést kötnek a Providenttel.

Akciós kedvezmény:
A Provident a 110 hetes futamidejű kölcsön esetén a kölcsönszerződésben, illetve a mellé opcionálisan igényelt otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésben rögzített heti törlesztőrészlet négyszeresének megfelelő összegű kedvezményt, 24 vagy 30 hónapos futamidejű kölcsön esetén pedig a kölcsönszerződésben, illetve a mellé opcionálisan igényelt otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésben rögzített törlesztőrészletnek (1 havi részlet) megfelelő összegű kedvezményt ad a teljes visszafizetendő összegből. A kedvezmény összegének megállapítása során, a kölcsönszerződés mellé esetlegesen igényelt előrelátó csomag díjának részlete nem kerül figyelembe vételre. 

(A teljes visszafizetendő összeg magában foglalja: az ügyfél által a kölcsönszerződés, illetve a mellé opcionálisan igényelt Otthoni Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, valamint az esetlegesen igényelt Előrelátó csomagra vonatkozó megállapodás alapján fizetendő teljes összeget.)

A Provident a kedvezményt a futamidő végén számolja el, azaz Ön a kölcsönszerződésben és az otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésben, valamint előrelátó csomag igénylése esetén az arra vonatkozó megállapodásban rögzített teljes törlesztőrészletet köteles a szerződésben foglalt esedékességig megfizetni; a kedvezmény érvényesítésével a futamidő rövidül.

Az akció feltételei:
A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra. Az ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 (tizennégy) napon belül, vagy Előrelátó csomag igénybevételével kötött szerződések esetén 30 (harminc) napon belül felmondja, illetve attól eláll illetve más, Provident által meghirdetett akcióval nem vonható össze, kivéve a Hűségkedvezménnyel felvett kölcsönt. Provident Bizalom és a Bizalom Plusz kölcsön igénylése esetén a jelen akciós kedvezmény nem vehető igénybe.

Az akcióban a Provident munkavállalói nem vesznek részt (munkavállalói kölcsönökhöz a fenti kedvezmény nem kapcsolódik).

Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-80-60-60-60) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1082 Budapest, Futó u. 47-53.;
e-mail: provident@provident.hu).