Négy heti törlesztőrészlet-kedvezmény promóció

Az akció időszaka: 2017. április 19. – 2017. május 16.

Az akcióban résztvevők: A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik korábban kölcsönjogviszonyban álltak a Providenttel, és tartozásukat 2016. október 19. napja és 2017. március 7. napja között egyenlítették ki, és 2017. április 19. napja és 2017. május 16. napja között heti törlesztésű kölcsönszerződést kötnek a Providenttel. Az akcióban a Provident Pénzügyi Zrt. munkatársai nem vehetnek részt.

Akciós kedvezmény: Az akcióban részt vevő ügyfelek által kötött heti törlesztésű kölcsönszerződésben és amennyiben igénybe veszik, úgy az otthoni szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített (Előrelátó csomag igénylése esetén emellett az arra vonatkozó megállapodásban rögzített), a futamidő végéig visszafizetendő teljes összeget a Provident 4 (négy) heti törlesztőrészletnek megfelelő összeggel csökkenti. A kölcsön előtörlesztése a kedvezmény mértékét befolyásolja. A Provident az akciós kedvezményt a futamidő végén számolja el, azaz az ügyfél a kölcsönjogviszony (ideértve az igénybevett egyéb szolgáltatások díjait is) alapján fizetendő teljes törlesztőrészletet kö­teles hetente megfizetni; az akciós kedvezmény összegével a futamidő rövidül.


Az akció feltételei:
A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra. A kedvezmény kizárólag a 42, 57, 72 és 110 hetes futamidejű kölcsönök esetén vehető igénybe.  Az ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 (tizennégy), illetve – Előrelátó csomag igényelése esetén – 30 (harminc) napon belül felmondja, illetve más, Provident által meghirdetett kedvezménnyel, akcióval nem vonható össze (ide nem értve a Hűségkedvezmény program keretében történő kölcsönfelvételt). Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-80-60-60-60) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1134 Budapest, Angyalföldi út 6.), illetve személyesen az ügyféllel kapcsolatban álló területi munkatársnál.