4 heti törlesztőrészlet-kedvezmény promóció

Az akció időszaka: 2020. január 14. – 2020. február 3.

Az akcióban résztvevők:
A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik

  • a promóció időszakában heti törlesztésű kölcsönszerződés alapján kölcsönjogviszonyban állnak a Providenttel, azaz aktív heti kölcsönszerződéssel rendelkeznek (kölcsönszerződésük nem került a Társaság által felmondásra), és
  • 2020. január 14. és 2020. február 3. napja között egy újabb, legalább 250 000 forint összegű, heti törlesztésű, azaz 57, 72 vagy 110 hetes futamidejű kölcsönszerződést kötnek a Providenttel. (Ide nem értve a Társaság által nyújtott, 110 hetes futamidejű Bizalom és Bizalom Plusz kölcsönt)

Akciós kedvezmény:

A Provident az akció feltételeinek megfelelő kölcsönszerződésben, illetve a mellé opcionálisan igényelt otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésben rögzített heti törlesztőrészlet négyszeresének megfelelő összegű kedvezményt ad a teljes visszafizetendő összegből. A kedvezmény összegének megállapítása során, a kölcsönszerződés mellé esetlegesen igényelt előrelátó csomag díjának részlete nem kerül figyelembe vételre.

A Provident a kedvezményt a futamidő végén számolja el. Az ügyfél a kölcsönszerződésben és az otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésben, valamint előrelátó csomag igénylése esetén az arra vonatkozó megállapodásban rögzített teljes törlesztőrészletet köteles a szerződésben foglalt esedékességig megfizetni. A kedvezmény érvényesítésével a futamidő rövidül.

Az akció feltételei:

A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra. Az ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 (tizennégy) napon belül, vagy Előrelátó csomag igénybevételével kötött szerződések esetén 30 (harminc) napon belül felmondja, illetve attól eláll.

Az 4 heti törlesztőrészlet kedvezmény más, Provident által meghirdetett akcióval nem vonható össze, azaz Provident Bizalom és a Bizalom Plusz kölcsön igénylése esetén a jelen akciós kedvezmény nem vehető igénybe.

Az akcióban a Provident munkavállalói nem vesznek részt (munkavállalói kölcsönökhöz a fenti kedvezmény nem kapcsolódik).


Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-80-60-60-60) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1082 Budapest, Futó u. 47-53.;
e-mail: provident@provident.hu).