Kölcsönösszeg 10%-ának megfelelő összegű kedvezmény a teljes visszafizetendő összegből

Az akció időszaka: 2016. március 30. – 2016. május 31.

Az akcióban résztvevők:

A promócióban azon személyek vesznek részt, akik korábban már a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) ügyfelei voltak, a Providenttel kötött kölcsönszerződésük szerinti tartozásukat 2006. március 8. és 2015. szeptember 9. napja között egyenlítették ki, és 2016. március 30. és 2016. május 31. között heti törlesztésű kölcsönre vonatkozó kölcsönszerződést kötnek a Providenttel és a kölcsön mellé igénybe veszik az otthoni szolgáltatást, továbbá a szerződéskötéskor a területi munkatárs részére átadják a kedvezményre jogosító kupont.

Akciós kedvezmény:

Az akcióban részt vevő ügyfelek által kötött heti törlesztésű kölcsönre vonatkozó kölcsönszerződésben és a mellé igénybevett otthoni szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített, a futamidő végéig összesen visszafizetendő teljes összeget a Provident csökkenti a felvett kölcsönösszeg 10%-ának megfelelő összeggel. A Provident az akciós kedvezményt a futamidő végén számolja el, azaz az ügyfél a kölcsönszerződésben és az otthoni szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített teljes törlesztőrészletet köteles hetente megfizetni; az akciós kedvezmény összegével a futamidő rövidül.

Az akció feltételei:

Az akciós kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél a kupont a kölcsönszerződés aláírásakor átadja a Provident területi munkatársának, aki azt csatolja a kölcsönszerződéshez. Csak sértetlen, ép, nem javított kupon váltható be. A kupon névre szól, nem átruházható és a jelen akció keretében ügyfelenként csak 1 (egy) kupon érvényesíthető. Az akciós kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra. A kedvezmény a 42, az 57, a 72 és a 107 hetes futamidejű kölcsönök esetén vehető igénybe, az ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 napon belül felmondja, illetve más, Provident által meghirdetett kedvezménnyel, akcióval nem vonható össze.

A Provident munkatársai és azok hozzátartozói a promócióban nem vehetnek részt.

Bármely kérdés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-40-50-50-50), írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1382 Budapest, Pf. 12.), illetve személyesen az ügyféllel kapcsolatban álló területi munkatársnál.A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén folyósítható.