Hűsítő nyári promóció

A promóció időszaka: 2021. július 13. – 2021. augusztus 30. (ezen időszakban kell a szerződéskötésnek megtörténnie)

Az akcióban résztvevők:

A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik

  • korábban a Provident ügyfelei voltak, de a kölcsönigénylési szándékuk jelzésekor már nem állnak szerződéses jogviszonyban a Providenttel, és
  • a Providenttel szemben fennálló utolsó tartozásukat 2016. július 12. és 2021. január 11. között fizették vissza maradéktalanul, és

2021. július 13. és 2021. augusztus 30. napja között, egy új, 72 vagy 110 hetes, illetve 30 hónapos futamidejű kölcsönszerződést kötnek a Providenttel.

Akciós kedvezmény:

A Provident az akció feltételeinek megfelelő kölcsönszerződéshez kapcsolódóan az alábbi kedvezményt adja a teljes visszafizetendő összegből:

- kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat 30%-ának megfelelő összegű kedvezményt; továbbá

- a kölcsön mellé opcionálisan igényelhető otthoni szolgáltatás igénybevétele esetén, az Otthoni szolgáltatási díj 50%-ának megfelelő összegű kedvezményt. (Az Otthoni kihelyezési díj nem része az Otthoni szolgáltatási díjnak, a kedvezmény összegének megállapítása során kizárólag az Otthoni szolgáltatási díj kerül figyelembe vételre.)

A Provident a kedvezményt a futamidő végén számolja el, azaz Ön a kölcsönszerződésben és az opcionálisan igényelhető otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésben, valamint előrelátó csomagra vonatkozó megállapodásban rögzített teljes törlesztőrészletet köteles a szerződésben foglalt esedékességig megfizetni; a kedvezmény érvényesítésével a futamidő rövidül.


Az akció feltételei:

A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra. Az ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 (tizennégy) napon belül, vagy Előrelátó csomag igénybevételével kötött szerződések esetén 30 (harminc) napon belül felmondja, illetve attól eláll illetve más, Provident által meghirdetett akcióval nem vonható össze.

Munkavállalói kölcsönökhöz a fenti kedvezmény nem vehető igénybe.

Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-80-60-60-60) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1082 Budapest, Futó u. 47-53.; e-mail: provident@provident.hu).

Az Ön által felvett kölcsön adatai a fentiekben rögzített kedvezményre tekintettel:

Ügyfélszám:……………………………………………………………………….………………..…….

Szerződésszám:……………………………………………………………………….…………………..

Szerződéskötés dátuma:…………………………………………………………………………………

Futamidő:………………………………………………………………….………..………………... hét/hónap.

Felvett tőkeösszeg: ……………………………………………………..…………………………….. Ft

Teljes visszafizetendő összeg a kedvezmény nélkül:…………………………..…………………..Ft

A kedvezmény összege:………………………………………………………………………..………Ft

A kedvezménnyel csökkentett, Ön által a futamidő alatt visszafizetendő teljes összeg:

……………………………………………………………………………….……………………………Ft