Fizetés könnyítési promóció


Promóció időszaka:
2022. február 8. – 2022. március 21.

A promóció feltételei:

A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik teljesítik az alábbi feltételeket:

  1. A promóció időszakában rendelkeznek legalább egy aktív Provident kölcsönnel, amelyet 2020. március 19. előtt kötöttek, ÉS
  2. 2021. november 1. napjától nem állnak moratórium hatálya alatt, ÉS
  3. 2021. november 23. napja és 2022. február 1. napja között a kölcsönszerződés(eik)hez kapcsolódóan egyáltalán nem teljesítettek befizetést vagy az általuk ezen időszakban teljesített befizetés összege nem érte el az 1 heti törlesztőrészletet, illetve havi kölcsön esetén a havi törlesztőrészlet negyedének megfelelő összegét, ÉS
  4. 2022. február 1. napján fennálló teljes hátralékuk a kölcsönszerződés(ek)ben rögzített heti törlesztőrészlet nyolcszoros, illetve havi törlesztőrészlet esetén a háromszoros mértékét meghaladja, ÉS
  5. a promóció ideje alatt, a kölcsönszerződés(ei)k, és a mellé esetlegesen opcionálisan igényelt otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésük és/vagy előrelátó csomag igénybevételére vonatkozó megállapodásuk alapján fennálló hátralékukat rendezik, de legalább 4 heti (heti kölcsön esetén), vagy 1 havi (havi kölcsön esetén) törlesztőrészletnek megfelelő befizetést teljesítenek és a befizetés 2022. március 21-ig a Provident részére beérkezik. Több szerződés esetén a teljesített befizetéseket szerződésenként vizsgáljuk és számoljuk el.

Promóciós kedvezmény:

A Provident az ügyfél által teljesített befizetéssel megegyező  összegű kedvezményt ad az érintett kölcsönszerződés alapján fennálló teljes visszafizetendő összegből, azzal a feltétellel, hogy a jóváírás maximum összege a promóció feltételeinek megfelelő kölcsönszerződés, valamint a mellé esetlegesen opcionálisan igényelt otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződés és/vagy előrelátó csomagra vonatkozó megállapodásban rögzített 10 (tíz) heti részletnek (heti törlesztésű kölcsön esetén) vagy 2 (két) havi részletnek (havi törlesztésű kölcsön esetén) megfelelő összeg. Az opcionális szolgáltatás(ok) időközbeni felmondása esetén a jóváírás maximum összege az aktuálisan fizetendő törlesztőrészlet alapul vételével kerül megállapításra.

A kedvezményre való jogosultság, a kedvezmény összegének megállapítására és elszámolására 2022. április 25. napjáig kerül sor.

Futamidőn belüli tartozás esetén: A Provident a kedvezményt a futamidő végén számolja el, azaz az ügyfél a kölcsönszerződésben és annak igénylése esetén az otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésben, valamint előrelátó csomag igénylése esetén az arra vonatkozó megállapodásban rögzített teljes törlesztőrészletet köteles a szerződésben foglalt esedékességig megfizetni; a kedvezmény érvényesítésével a futamidő rövidül.

Futamidőn túli tartozás esetén: a kedvezmény érvényesítésével a fennálló tartozás csökken.

A kedvezmény elszámolása, amennyiben az elszámolás időpontjában a szerződés alapján már nem áll fenn tartozás: A promóció feltételeinek teljesülése esetén a Provident a kedvezményt utólagosan biztosítja olyan módon, hogy a promóciós kedvezménynek megfelelő összeget az ügyfél otthonában, készpénzben történő átadás (otthoni szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek esetében), vagy banki átutalás útján (otthoni szolgáltatást igénybe nem vevő ügyfelek esetében) visszafizeti a jogosult ügyfelek részére 2022. május 23. napjáig.

Egyéb feltételek:

Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-80-60-60-60) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1082 Budapest, Futó u. 47-53.; e-mail: provident@provident.hu).