Egy törlesztőrészlet kedvezmény promóció új ügyfelek részére

Az akció időszaka: 2016. március 16. – 2016. március 29.

Az akcióban résztvevők: A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon új ügyfelei vehetnek részt, akik:

  • az akció időszakában nem állnak kölcsönjogviszonyban a Providenttel,
  • amennyiben korábban kölcsönjogviszonyban álltak a Providenttel, úgy tartozásukat 2015. szeptember 15. napja előtt kiegyenlítették, ÉS
  • 2016. március 16. – 2016. március 29. között heti törlesztésű kölcsönre vonatkozó kölcsönszerződést kötnek a Providenttel.

Akciós kedvezmény: Az akcióban részt vevő ügyfelek által kötött heti törlesztésű kölcsönre vonatkozó kölcsönszerződésben, illetve amennyiben a kölcsön mellé otthoni szolgáltatás is igénybevételre kerül, úgy a heti törlesztésű kölcsönre vonatkozó kölcsönszerződésben és az otthoni szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített, a futamidő végéig visszafizetendő teljes összeget a Provident 1 (egy) heti törlesztőrészletnek megfelelő összeggel csökkenti. A Provident az akciós kedvezményt a futamidő végén számolja el, azaz az ügyfél a kölcsönszerződésben vagy a kölcsönszerződésben és az otthoni szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített teljes törlesztőrészletet kö­teles hetente megfizetni; az akciós kedvezmény összegével a futamidő rövidül.

Az akció feltételei: Az akciós kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra. A kedvezmény a 42, az 57, a 72 és a 107 hetes futamidejű kölcsönök esetén vehető igénybe, az ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 (tizennégy) napon belül felmondja, illetve más, Provident által meghirdetett kedvezménnyel, akcióval nem vonható össze. Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-40-50-50-50) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1382 Budapest, Pf. 12.), illetve személyesen az ügyféllel kapcsolatban álló területi munkatársnál.