Ajánlási promóció akciós szabályzat

Az akció időszaka: 2016. február 3. és 2016. április 26. között

Definíciók:

• Ajánló: a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei, akik 2016. január 19-én aktív kölcsönszerződéssel és otthoni szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződéssel rendelkeznek (vagyis a szerződésükből eredően tartozásuk áll fenn), valamint a nevükre szóló ajánlószelvényt átadják más magánszemély – az Ajánlott - részére.

Ajánlott: olyan személy, aki
a) az akció időszakában nem áll kölcsönjogviszonyban a Providenttel és amennyiben korábban kölcsönjogviszonyban állt a Providenttel, úgy tartozását legkésőbb 2015. augusztus 5. napja előtt kiegyenlítette és

b) az akció ideje alatt akár heti, akár havi törlesztésű kölcsönszerződést köt a Providenttel és igénybe veszi mellé az otthoni szolgáltatást és

c) az Ajánlóval nem lakik egy háztartásban*.

A promóció leírása: A Provident minden 2016. január 19-én aktív kölcsönszerződéssel rendelkező Ajánló részére a munkatársai útján átad 3 (három) darab ajánlószelvényt. Az Ajánló az ajánlószelvényeket legfeljebb 3 (három) magánszemély Ajánlottnak jogosult átadni. Amennyiben az Ajánlott az ajánlás nyomán a Providenttel 2016. február 3. és 2016. április 26. között akár heti, akár havi törlesztésű kölcsönszerződést köt és külön díj ellenében igénybe veszi mellé az otthoni szolgáltatást és átadja mellé a Provident munkatársának az ajánlószelvényt, mind az Ajánló, mind pedig az Ajánlott a következő kedvezményben részesül:

Ajánló: Amennyiben 2016. június 28-ig új, heti vagy havi törlesztésű kölcsönszerződést köt és mellé külön díj ellenében igénybe veszi az otthoni szolgáltatást, úgy a futamidő végéig visszafizetendő teljes összeget a Provident 10 000 Ft-tal csökkenti.

Ajánlott: Az ajánlás nyomán kötött heti vagy havi törlesztésű kölcsönszerződésben és a mellé igénybevett otthoni szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített, a futamidő végéig visszafizetendő teljes összeget a Provident 10 000 Ft-tal csökkenti.

A Provident a kedvezményt a futamidő végén számolja el, azaz az Ajánló/Ajánlott a kölcsönszerződésben és az otthoni szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített teljes törlesztőrészletet köteles a kölcsönszerződésben meghatározott gyakorisággal megfizetni; a kedvezmény összegével a futamidő rövidül.

Egyéb rendelkezések:

• Nem jogosult kedvezményre egyik fél sem, amennyiben az Ajánló és az Ajánlott egy háztartásban* élnek.

• Az Ajánló legfeljebb 3 (három) ajánlás nyomán lehet jogosult kedvezményre (azzal, hogy az ajánlások nyomán kapott akár több kedvezmény egy kölcsönszerződés esetében is érvényesíthető). Az Ajánló a kedvezmény igénybevételére kizárólag az Ajánlott és a Provident között létrejött kölcsönszerződés megkötése után kötött kölcsönszerződés esetén jogosult.

• Az Ajánló és az Ajánlott is csak abban az esetben lehet jogosult a kedvezményre, ha az Ajánlott a kölcsönigényét a Provident Ügyfélszolgálatán, a 06 40 50 44 50-es telefonszámon, az ajánlószelvényen szereplő ajánlási kód beolvasásával, illetve az Ajánló nevének megadásával adja le, illetve az ajánlószelvényt a szerződéskötéskor átadja a Provident munkatársának.

• A kedvezmény mind az Ajánlott, mind pedig az Ajánló részéről is csak kizárólag a 42, az 57, a 72 és a 107 hetes, illetve a 30 hónapos futamidejű kölcsönök esetén vehető igénybe.

• Az akcióban történő részvétellel az Ajánlott és az Ajánló ügyfél is kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a másik fél róla banktitoknak minősülő információhoz jusson.

• Egyik félnek sem jár a kedvezmény abban az esetben, ha az Ajánlott felmondja a kölcsönszerződést annak megkötésétől számított 14 napon belül. Ebben az esetben a korábban jóváírt kedvezmény visszavonásra kerül.

• Amennyiben az Ajánló az általa felvett új kölcsönt, amelyre a kedvezmény jóváírásra került, 14 napon belül felmondja, a kedvezmény visszavonásra kerül.

Bármely kérdés, panasz vagy reklamáció esetén az ügyfélnek lehetősége van érdeklődni telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06 40 50 50 50) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1134 Budapest, Angyalföldi út 6.), illetve személyesen a területi munkatársnál.

*Az akció vonatkozásában egy háztartásban élőknek minősülnek azok, akiknek a tényleges lakóhelye, cím szerint, igazolható módon megegyezik. Igazolható módnak tekintendő a lakcímnek a lakcímkártyán történő feltüntetése, valamint a lakcím bérleti szerződés vagy befogadó nyilatkozat útján történő igazolása.