Ajándék tablet promóció - akciós szabályzat

Az akció időszaka: 2016. augusztus 17. – 2016. szeptember 6.

Az akcióban résztvevők: A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon új ügyfelei vehetnek részt, akik:

  • az akció időszakában nem állnak kölcsönjogviszonyban a Providenttel,
  • amennyiben a korábbiakban kölcsönjogviszonyban álltak a Providenttel, úgy tartozásukat 2016. február 17. napja előtt kiegyenlítették, ÉS
  • 2016. augusztus 17. – 2016. szeptember 6. napja között, pozitív hitelbírálatot követően, legalább 300 000 Ft összegű, heti törlesztésű kölcsönszerződést kötnek a Providenttel, amely mellé az Otthoni Szolgáltatást is igénybe veszik.

Az akció keretében járó ajándék:


Az akcióban résztvevő ügyfelek egy Huawei T1-701w black TP/silver back típusú tabletet kapnak ajándékba. Az ajándék tabletet az akcióban résztvevő ügyfelek részére a Provident az akció időszakában kötött kölcsönszerződésen rögzített lakcímre (tartózkodási hely) történő kiszállítás útján legkésőbb 2016. október 21. napjáig eljuttatja. A Provident a készülékben bekövetkezett esetleges károkért nem vállal felelősséget. A készülékre vonatkozó jótállás részleteit, ideértve az annak időtartamára és a garanciális jogok érvényesítésére vonatkozó információkat, a csomagban elhelyezett dokumentum tartalmazza. Az ajándék pénzre nem váltható.

Az akció részletei:

A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra. Nem illeti meg az ajándék az ügyfelet, amennyiben a kölcsönszerződést 14 (tizennégy) napon belül felmondja.

Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-40-50-50-50) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1382 Budapest, Pf. 12.), illetve személyesen az ügyféllel kapcsolatban álló területi munkatársnál.