Ajándék telefon promóció

Promóciós időszak:    2018. február 21. – 2018. március 6.

Az akcióban résztvevők: A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik:

  • a promóció indulásakor nem állnak kölcsönjogviszonyban a Providenttel, ugyanakkor
  • korábban a Provident ügyfelei voltak, és a legutolsó kölcsönüket 2017. február 22. és 2017. december 12. napja között fizették vissza a Provident részére, ÉS
  • 2018. február 21. és 2018. március 6. napja között jelzik kölcsönigénylési szándékukat a Társaság felé (akár online, akár telefonos úton, akár személyesen az illetékes (területi) munkatárs felé), és pozitív hitelbírálatot követően legalább 150 000 Ft tőkeösszegű, heti törlesztésű kölcsönt vesznek fel.

Az akcióban történő részvétel feltétele, hogy az ügyfél a Providenttel 2018. március 20. napjáig megkösse a kölcsönszerződést, illetve amennyiben az ügyfél az otthoni szolgáltatást is igénybe veszi a kölcsön mellé, úgy a kölcsönszerződés aláírásának 2018. március 7. napjáig kell megtörténnie.

Akciós kedvezmény:

Az akcióban résztvevő ügyfelek egy Samsung J3 típusú okostelefont kapnak ajándékba. A Provident az ajándék okostelefont az akció időszakában kötött kölcsönszerződésen rögzített lakcímre (tartózkodási hely) történő kiszállítás útján legkésőbb 2018. május 4. napjáig eljuttatja. A Provident a készülékben bekövetkezett esetleges károkért nem vállal felelősséget. A készülékre vonatkozó jótállás részleteit, ideértve az annak időtartamára és a garanciális jogok érvényesítésére vonatkozó információkat, a csomagban elhelyezett dokumentum tartalmazza. Az ajándék pénzre nem váltható és át nem ruházható. A készülék átadásával együtt a Provident egy kódot is az ügyfél rendelkezésére bocsát, amellyel a készülék függetleníthető.  

Az akció feltételei:

A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra. Az ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 (tizennégy) napon belül, vagy Előrelátó csomag igénybevételével kötött szerződések esetén 30 (harminc) napon belül felmondja, illetve attól eláll.

A telefonok leszállítása a G4S futárszolgálattal, vagy otthoni szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek esetén, a területi munkatárs által történik. A promócióban való részvétellel az ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy telefonszámát, lakcímét és nevét a Provident, a telefonok kiszállításának céljából átadja a G4S futárszolgálatnak.

Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-80-60-60-60) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1082 Budapest, Futó u. 47-53.).