Ajándék telefon promóció


Promóciós időszak:
   2019. május 7. – 2019. május 20. napja között
Az akcióban résztvevők: A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik:

  • a promóció indulásakor nem állnak kölcsönjogviszonyban a Providenttel (nincs aktív kölcsönszerződésük), ugyanakkor
  • korábban a Provident ügyfelei voltak, és a legutolsó kölcsönüket 2018. november 6. és 2019. január 14. napja között fizették vissza a Provident részére, (a Provident által felmondott és azt követően rendezett kölcsönszerződésekre nem vonatkozik az akció) ÉS
  • pozitív hitelbírálatot követően 2019. május 7. és 2019. május 20. napja között legalább 210 000 Ft tőkeösszegű, heti törlesztésű kölcsönszerződést kötnek a Providenttel. 

Akciós kedvezmény:
Az akcióban résztvevő, a feltételeknek megfelelő ügyfelek egy Nokia 2.1 DS típusú kártyafüggetlen okostelefont kapnak ajándékba. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Provident az ajándék okostelefont az akció időszakában kötött és ajándékra jogosító kölcsönszerződésen rögzített lakcímre (tartózkodási hely) történő kiszállítás útján legkésőbb 2019. július 31. napjáig eljuttatja az akcióban részt vevő ügyfelek részére. A Provident a készülékben bekövetkezett esetleges károkért nem vállal felelősséget. A készülékre vonatkozó jótállás részleteit, ideértve az annak időtartamára és a garanciális jogok érvényesítésére vonatkozó információkat, a csomagban elhelyezett dokumentum tartalmazza. Az ajándék pénzre nem váltható és át nem ruházható.

Az akció feltételei:
A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra. Az ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 (tizennégy) napon belül, vagy Előrelátó csomag igénybevételével kötött szerződések esetén 30 (harminc) napon belül felmondja, illetve attól eláll.

Tájékoztatjuk, hogy az ajándék eljuttatása érdekében a Provident harmadik személyt, az Express Logistics System Csomagszállító Kft-t (székhely: 2112 Veresegyház, Hold u. 3., telefonszám: 06-1-4477777, email cím: ugyfelszolgalat@xlsfutar.hu,) veszi igénybe, aki részére az Ön által a kölcsönigénylés során megadott telefonszám, lakcím, valamint az Ön neve átadásra kerül.

Az ajándék az egyéb feltételek fennállása esetén kizárólag a 210.000 Ft, vagy a feletti tőkeösszegű, 57 hetes, 72 hetes és 110 hetes futamidejű kölcsön fenti időszakban történő megkötése esetén illeti meg az ügyfelet.

Az akcióban a Provident munkavállalói nem vehetnek részt, jelen akció más akciókkal nem vonható össze.

Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-80-60-60-60) vagy írásban (posta: Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1082 Budapest, Futó u. 47-53., e-mail:
provident@provident.hu).