Ajándék balesetbiztosítás

Előzetes hitelbírálaton való részvétel esetén járó ajándék balesetbiztosítás akció meghosszabbítása

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2015. szeptember 16. és 2015. október 27. közötti időtartamra meghirdetett, az előzetes hitelbírálaton való részvétel esetén járó ajándék balesetbiztosításra vonatkozó promóciót 2015. november 10. napjáig meghosszabbítjuk. Az akció további feltételei változatlanok.

Akciós szabályzat

Az akció időszaka:
2015. szeptember 16. – 2015. november 10.

Az akcióban résztvevők: A promócióban azon 80. életévet be nem töltött természetes személyek vesznek részt, akik a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) ügyfelei voltak, a Providenttel kötött kölcsönszerződésük szerinti tartozásukat 2005. október 31. és 2015. szeptember 1. napja között egyenlítették ki, és 2015. szeptember 16. és 2015. október 27. között a Provident területi munkatársának közreműködésével kitöltik az Előbírálati ügyfélminősítési lapot, valamint részt vesznek az előzetes hitelbírálaton.

Akciós ajánlat: Az akcióban résztvevő személyek az akció időszaka alatt az Előbírálati ügyfélminősítési lap kitöltése és az előzetes hitelbírálaton való részvétel fejében promóciós kedvezményként egyéni balesetbiztosítást kapnak ajándékba.

Egyéni balesetbiztosítás: Az akcióban részt vevő személy (biztosított) az előzetes hitelbírálaton való részvétellel az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. („UNION Biztosító”) és a Provident között létrejött csoportos balesetbiztosítási szerződés alapján az egyéni balesetbiztosítás biztosítottjává válik. A biztosítást az UNION Biztosító nyújtja.

Biztosítási fedezet:
Baleseti csonttörés, csontrepedés 5000 Ft
Baleseti égés 10 000 Ft
Baleseti műtéti térítés 25 000 Ft

Biztosított: Az Előbírálati ügyfélminősítési lapot kitöltő és előzetes hitelbírálaton részt vevő személy (biztosított).

A Biztosító kockázatviselésének kezdete: 2015. december 1. napja

A biztosítás időtartama: A biztosítás határozott idejű, 2016. május 31. napjáig tartó 6 hónapos tartamra szól.

Kárrendezés: A biztosítási esemény bekövetkeztét az UNION Biztosító felé kell bejelenteni, a kárrendezést az UNION Biztosító végzi.

Jelen biztosítás alapján a biztosító által nyújtott szolgáltatások a személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében adó- és társadalombiztosítási járulék mentesek, és adókedvezmény sem vonatkozik rájuk.

Jelen szabályzat nem tartalmazza a balesetbiztosítással kapcsolatos valamennyi feltételt. A részletes tájékoztatást a Biztosítási feltételek dokumentum tartalmazza, amely megtalálható a www.provident.hu honlapon.

Bármely kérdés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-40-50-50-50) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1382 Budapest, Pf. 12), illetve személyesen az ügyféllel kapcsolatban álló területi munkatársnál.