AKCIÓS SZABÁLYZAT: 6 heti / 1,5 havi törlesztőrészlet-kedvezmény promóció

A promóció időszaka: 2022. január 25. – 2022. február 14.

Az akcióban résztvevők:
A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik

  • a promóció időszakában történő kölcsönigénylés időpontjában aktív* kölcsönszerződéssel rendelkeznek a Providentnél, az alapján tartozásuk áll fenn, és 
  • 2022. január 25. és 2022. február 14. napja között, egy 72 hetes, 110 hetes, 24 hónapos vagy 30 hónapos futamidejű kölcsönszerződést kötnek a Providenttel.

    *Aktív kölcsönszerződésnek minősül az a kölcsönszerződés, amely alapján a fennálló kölcsöntartozás nem került még rendezésre, illetve amely nem került felmondásra.

Promóciós kedvezmény:
A Provident a promóció feltételeinek megfelelő kölcsönszerződésben, illetve a mellé opcionálisan igényelt otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésben rögzített heti törlesztőrészlet hatszorosának, illetve havi törlesztésű kölcsön esetén a havi törlesztőrészlet másfélszeresének megfelelő összegű kedvezményt ad a teljes visszafizetendő összegből. A kedvezmény összegének megállapítása során, a kölcsönszerződés mellé esetlegesen igényelt előrelátó csomag díjának részlete nem kerül figyelembe vételre.

A Provident a kedvezményt a futamidő végén számolja el, azaz Ön a kölcsönszerződésben és az otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésben, valamint előrelátó csomag igénylése esetén az arra vonatkozó megállapodásban rögzített teljes törlesztőrészletet köteles a szerződésben foglalt esedékességig megfizetni; a kedvezmény érvényesítésével a futamidő rövidül.

Az promóció feltételei:
A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra. Az ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 (tizennégy) napon belül, vagy Előrelátó csomag igénybevételével kötött szerződések esetén 30 (harminc) napon belül felmondja, illetve attól eláll illetve más, Provident által meghirdetett akcióval nem vonható össze.

A promóció ideje alatt minden ügyfél kizárólag 1 (azaz egy) darab kölcsönszerződés vonatkozásában lehet jogosult a fenti promóciós kedvezményre. (Amennyiben a promóció időszakában egy ügyfél több, a fenti feltételeknek megfelelő kölcsönszerződést kötne, akkor a promóciós kedvezmény az ügyfelet kizárólag az időben korábban megkötött kölcsönszerződés vonatkozásában illeti meg.)
Munkavállalói kölcsönökhöz a fenti kedvezmény nem vehető igénybe.

Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-80-60-60-60) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1082 Budapest, Futó u. 47-53.; e-mail: provident@provident.hu).