AKCIÓS SZABÁLYZAT: 6 heti / 1,5 havi törlesztőrészlet-kedvezmény promóció

A promóció időszaka meghosszabbítva két héttel! A promóció új időtartama: 2021. március 23. – 2021. április 26.

Az akcióban résztvevők:
A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik

  • a promóció időszakában rendelkeznek egy 2019. december 31. és 2020. december 28. napja között kötött aktív szerződéssel, az alapján tartozásuk áll fenn (azaz az ügyfél még nem fizette vissza a kölcsönt, illetve a Provident nem mondta fel azt), és
  • 2021. március 23. és 2021. április 26. napja között, egy újabb, 72 vagy 110 hetes, illetve 24 vagy 30 havi futamidejű kölcsönszerződést kötnek a Providenttel a meglévő kölcsönük mellé, vagy annak megkötésével egyidejűleg a 2019. december 31. és 2020. december 28. napja között kötött szerződés alapján fennálló tartozásukat rendezik.

Akciós kedvezmény:
A Provident az akció feltételeinek megfelelő kölcsönszerződésben, illetve a mellé opcionálisan igényelt otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésben rögzített heti törlesztőrészlet hatszorosának, illetve havi törlesztésű kölcsön esetén a havi törlesztőrészlet másfélszeresének megfelelő összegű kedvezményt ad a teljes visszafizetendő összegből. A kedvezmény összegének megállapítása során, a kölcsönszerződés mellé esetlegesen igényelt előrelátó csomag díjának részlete nem kerül figyelembe vételre.

A Provident a kedvezményt a futamidő végén számolja el, azaz Ön a kölcsönszerződésben és az otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésben, valamint előrelátó csomag igénylése esetén az arra vonatkozó megállapodásban rögzített teljes törlesztőrészletet köteles a szerződésben foglalt esedékességig megfizetni; a kedvezmény érvényesítésével a futamidő rövidül.

Az akció feltételei:
A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra. Az ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 (tizennégy) napon belül, vagy Előrelátó csomag igénybevételével kötött szerződések esetén 30 (harminc) napon belül felmondja, illetve attól eláll illetve más, Provident által meghirdetett akcióval nem vonható össze.

Az akcióban a Provident munkavállalói nem vesznek részt (munkavállalói kölcsönökhöz a fenti kedvezmény nem kapcsolódik).

Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-80-60-60-60) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1082 Budapest, Futó u. 47-53.; e-mail: provident@provident.hu).