5000 Ft kedvezmény promóció Provident ügyfelek számára

Az akció időszaka: 2015. november 18. – 2015. november 24.

Az akcióban résztvevők: A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik aktív kölcsönszerződéssel rendelkeznek (vagyis a kölcsönszerződésük nem került felmondásra), és 2015. november 18. és 2015. november 24. között heti törlesztésű kölcsönszerződést kötnek a Providenttel és a köl­csön mellé igénybe veszik az Otthoni Szolgáltatás Csomagot.

Akciós kedvezmény: Az akcióban részt vevő ügyfelek által kötött heti törlesztésű kölcsönszerződésben és a mellé igénybevett Otthoni Szolgáltatás Csomagra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített, a futamidő végéig visszafizetendő teljes összeget a Provident 5 000 Ft-tal csökkenti. A Provident az akciós kedvezményt a futamidő végén számolja el, azaz az ügyfél a kölcsönszerződésben és az Otthoni Szolgáltatás Csomagra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített teljes törlesztőrészletet kö­teles hetente megfizetni; az akciós kedvezmény összegével a futamidő rövidül.

Az akció feltételei: A kedvezmény a 40, 55, 70 és 105 hetes futamidejű kölcsönök esetén vehető igénybe, az ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 napon belül felmondja, illetve más, Provident által meghirdetett kedvezménnyel, akcióval nem vonható össze. Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-40-50-50- 50) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1382 Budapest, Pf. 12.), illetve személyesen az ügyféllel kapcsolatban álló területi munkatársnál.