5000 Ft kedvezmény promóció

AKCIÓS SZABÁLYZAT

5000 Ft kedvezmény promóció
Az akció időszaka: 2015. december 9. – 2015. december 15.

Az akcióban résztvevők: A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik:
a)   aktív kölcsönszerződéssel rendelkeznek (vagyis a kölcsönszerződésükből eredően tartozásuk áll fenn és a kölcsönszerződésük nem került felmondásra), vagy
b)   korábban kölcsönjogviszonyban álltak a Providenttel, és tartozásukat 2015. június 9. napja után egyenlítették ki, és 2015. december 9. és 2015. december 15. között heti törlesztésű kölcsönszerződést kötnek a Providenttel és a köl­csön mellé igénybe veszik az Otthoni Szolgáltatás Csomagot.

Akciós kedvezmény: Az akcióban részt vevő ügyfelek által kötött heti törlesztésű kölcsönszerződésben és a mellé igénybevett Otthoni Szolgáltatás Csomagra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített, a futamidő végéig visszafizetendő teljes összeget a Provident 5 000 Ft-tal csökkenti. A Provident az akciós kedvezményt a futamidő végén számolja el, azaz az ügyfél a kölcsönszerződésben és az Otthoni Szolgáltatás Csomagra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített teljes törlesztőrészletet kö­teles hetente megfizetni; az akciós kedvezmény összegével a futamidő rövidül.

Az akció feltételei: A kedvezmény a 40, 55, 70 és 105 hetes futamidejű kölcsönök esetén vehető igénybe, az ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 napon belül felmondja, illetve más, Provident által meghirdetett kedvezménnyel, akcióval nem vonható össze. Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-40-50-50-50) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1382 Budapest, Pf. 12.), illetve személyesen az ügyféllel kapcsolatban álló területi munkatársnál.