Egy törlesztőrészlet-kedvezmény promóció

Egy törlesztőrészlet-kedvezmény promóció - meghosszabbítva

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2016. január 6. és 2016. január 12. közötti időtartamra meghirdetett, egy törlesztőrészlet-kedvezményre vonatkozó promóciót 2016. január 26. napjáig meghosszabbítjuk.
Az akció további feltételei változatlanok.

Az akció időszaka: 2016. január 6. – 2016. január 26.

Az akcióban résztvevők: A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik:
a)   aktív kölcsönszerződéssel rendelkeznek (vagyis a kölcsönszerződésükből eredően tartozásuk áll fenn), vagy
b)   korábban kölcsönjogviszonyban álltak a Providenttel, és tartozásukat 2015. július 7. napja után egyenlítették ki, és 2016. január 6. – 2016. január 26. között heti törlesztésű kölcsönszerződést kötnek a Providenttel és a köl­csön mellé igénybe veszik az Otthoni Szolgáltatás Csomagot.

Akciós kedvezmény: Az akcióban részt vevő ügyfelek által kötött heti törlesztésű kölcsönszerződésben és a mellé igénybevett Otthoni Szolgáltatás Csomagra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített, a futamidő végéig visszafizetendő teljes összegből a Provident 1 (egy) heti törlesztőrészletnek megfelelő összeget elenged. A Provident az akciós kedvezményt a futamidő végén számolja el, azaz az ügyfél a kölcsönszerződésben és az Otthoni Szolgáltatás Csomagra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített teljes törlesztőrészletet kö­teles hetente megfizetni; az akciós kedvezmény összegével a futamidő rövidül.

Az akció feltételei: Az akció kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra. A kedvezmény a 42, az 57, a 72 és a 107 hetes futamidejű kölcsönök esetén vehető igénybe, az ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 (tizennégy) napon belül felmondja, illetve más, Provident által meghirdetett kedvezménnyel, akcióval nem vonható össze. Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-40-50-50-50) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1382 Budapest, Pf. 12.), illetve személyesen az ügyféllel kapcsolatban álló területi munkatársnál.