5000 Ft kedvezmény promóció

Az akció időszaka: 2015. szeptember 16. – 2015. december 31.

Az akcióban résztvevők: A promócióban azon személyek vesznek részt, akik a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) ügyfelei voltak, a Providenttel kötött kölcsönszerződésük szerinti tartozásukat 2005. október 31. és 2015. szeptember 1. napja között egyenlítették ki, és e két feltétel együttes teljesülése alapján jogosulttá váltak az 5000 Ft-os ked­vezményre jogosító kuponra, valamint 2015. szeptember 16. és 2015. december 31. között kölcsönszerződést kötnek a Providenttel és a kölcsön mellé igénybe veszik az otthoni szol­gáltatást, továbbá a szerződéskötéskor a területi munkatárs részére átadják az 5000 Ft-os kedvezményre jogosító kupont.

Akciós kedvezmény: Az akcióban részt vevő ügyfelek által kötött kölcsönszerződésben és a mellé igénybevett otthoni szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített, a futamidő végéig összesen visszafizetendő összeget a Provident 5000 forinttal csökkenti. A Provident az akciós kedvezményt a futamidő végén számolja el, azaz az ügyfél a kölcsönszerződés­ben és az otthoni szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés­ben rögzített teljes törlesztőrészletet köteles az ott meghatáro­zott gyakorisággal megfizetni; az akciós kedvezmény összegével a futamidő rövidül.

Az akció feltételei: Az akciós kedvezmény a 40, 55, 70 és 105 hetes, illetve a 30 hónapos futamidejű kölcsönre vonatkozik. Az akciós kedvezmény igénybevételének a feltétele, hogy az ügy­fél a kupont a kölcsönszerződés aláírásakor átadja a Provident területi munkatársának, aki azt csatolja a kölcsönszerződéshez. Csak sértetlen, ép, nem javított kupon váltható be. A kupon névre szól, nem átruházható. Az akciós ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 napon belül fel­mondja, illetve más, Provident által meghirdetett kedvezménnyel, akcióval nem vonható össze.

Bármely kérdés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-40-50-50-50) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1382 Budapest, Pf. 12), illetve személyesen az ügyféllel kapcsolatban álló területi munkatársnál.

A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra. A hirdetésben foglaltak nem minősülnek ajánlattételnek.