4 heti vagy 1 havi törlesztőrészlet-kedvezmény promóció

 

Az akció időszaka: 2019. január 16. – 2019. február 5.

Az akcióban résztvevők:

A promócióban a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) azon ügyfelei vehetnek részt, akik a promóció időszakában kölcsönjogviszonyban állnak a Providenttel, azaz aktív kölcsönszerződésük van, és 2019. január 16. és 2019. február 5. napja között újabb heti vagy havi törlesztésű kölcsönszerződést kötnek a Providenttel.

Akciós kedvezmény:
Az akcióban részt vevő ügyfelek által kötött kölcsönszerződés, illetve a mellé opcionálisan igényelt Otthoni Szolgáltatásra, illetve Előrelátó csomagra vonatkozó megállapodás alapján a futamidő végéig visszafizetendő teljes összegből a Provident a kölcsönszerződésben, illetve a mellé opcionálisan igényelt otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésben rögzített heti törlesztőrészlet négyszeresének megfelelő összegű kedvezményt, havi törlesztésű kölcsön esetén pedig a kölcsönszerződésben, illetve a mellé opcionálisan igényelt otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésben rögzített törlesztőrészletnek (1 havi részlet) megfelelő összegű kedvezményt ad.

A Provident a kedvezményt a futamidő végén számolja el, azaz Ön a kölcsönszerződésben és az otthoni szolgáltatás nyújtására vonatkozó megbízási szerződésben, valamint előrelátó csomag igénylése esetén az arra vonatkozó megállapodásban rögzített teljes törlesztőrészletet köteles a szerződésben foglalt esedékességig megfizetni; a kedvezmény érvényesítésével a futamidő rövidül.

Az akció feltételei:
A kölcsön kizárólag pozitív hitelbírálat esetén kerül folyósításra. Az ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 (tizennégy) napon belül, vagy Előrelátó csomag igénybevételével kötött szerződések esetén 30 (harminc) napon belül felmondja, illetve attól eláll illetve más, Provident által meghirdetett akcióval nem vonható össze.

Az akcióban a Provident munkavállalói nem vesznek részt (munkavállalói kölcsönökhöz a fenti kedvezmény nem kapcsolódik).

Bármely kér­dés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-80-60-60-60) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1082 Budapest, Futó u. 47-53.).

Az Ön által felvett kölcsön adatai a fentiekben rögzített kedvezményre tekintettel:
Ügyfélszám:……………………………………………………………………….………………..…….
Szerződésszám:……………………………………………………………………….………………..
Szerződéskötés dátuma:…………………………………………………………………………………
Futamidő:………………………………………………………………….…………………... hét/hónap
Felvett tőkeösszeg: ……………………………………………………..…………………………….. Ft
Teljes visszafizetendő összeg az egyedi kedvezmény nélkül:……………………………………..Ft
A kedvezmény összege:………………………………………………………………………..………Ft
A kedvezménnyel csökkentett, Ön által a futamidő alatt visszafizetendő teljes összeg: ……………………………………………………………………………….……………………………Ft