10 000 Ft kedvezmény promóció

Akciós szabályzat - 10 000 Ft kedvezmény promóció

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2015. november 11. és 2015. november 24. közötti időtartamra meghirdetett 10 000 Ft kedvezmény promóciót 2015. december 1. napjáig meghosszabbítjuk.

Az akció további feltételei változatlanok.

Az akció időszaka:
2015. november 11. – 2015. december 1.

Az akcióban résztvevők: A promócióban azon személyek vesznek részt, akik a Provident Pénzügyi Zrt. (a továbbiakban: „Provident”) által 2015. szeptember 16. és 2015. december 1. között szervezett „Ajándék balesetbiztosítás” elnevezésű promóciójában részt vettek, azaz kitöltötték az Előzetes hitelbírálati lapot, ezáltal előzetes hitelbírálaton estek át és így ajándék balesetbiztosítást kaptak, és új ügyfélként 2015. november 11. és 2015. december 1. között kölcsönszerződést kötnek a Providenttel és a kölcsön mellé igénybe veszik az otthoni szolgáltatást.

Új ügyfél alatt értendő, aki a 2015. november 11. és 2015. november 24. között létrejövő kölcsönszerződés megkötésének időpontjában nem rendelkezik másik Providenttel kötött kölcsönszerződéssel.

Akciós kedvezmény: Az akcióban részt vevő ügyfelek által kötött kölcsönszerződésben és a mellé igénybevett otthoni szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített, a futamidő végéig visszafizetendő teljes összeget a Provident 10 000 Ft-tal csökkenti. A Provident az akciós kedvezményt a futamidő végén számolja el, azaz az ügyfél a kölcsönszerződésben és az otthoni szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített teljes törlesztőrészletet köteles az ott meghatározott gyakorisággal megfizetni; az akciós kedvezmény összegével a futamidő rövidül.

Az akció feltételei: A kedvezmény a 40, 55, 70 és 105 hetes, illetve a 30 hónapos futamidejű kölcsönök esetén vehető igénybe, az akciós ajánlat nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a kölcsönszerződést 14 napon belül felmondja, illetve más, Provident által meghirdetett kedvezménnyel, akcióval nem vonható össze.

Bármely kérdés, panasz vagy reklamáció esetén az alábbi elérhetőségeken keresheti a Providentet: telefonon a Provident Ügyfélszolgálatán (06-40-50-50-50) vagy írásban (Provident Pénzügyi Zrt. Ügyféltájékoztatási Csoport, 1382 Budapest, Pf. 12.), illetve személyesen az ügyféllel kapcsolatban álló területi munkatársnál.