Előrelátó csomag - Ügyfélre vonatkozó csoportos élet- és balesetbiztosítás

Az Előrelátó Csomag tartalmaz egy az ügyfélre vonatkozó csoportos élet- és balesetbiztosítást, mely a leggyakoribb baleseti kockázatokra és bármely okú halálra is anyagi fedezetet nyújt. Az ügyfél az Előrelátó csomag igénybe vétele esetén a Provident Pénzügyi Zrt. és az UNION Biztosító Zrt. között létrejött csoportos élet és balesetbiztosítási szerződésre tekintettel biztosítottá válik.

Főbb tudnivalók a biztosítással kapcsolatban:

  • A biztosítás azokra az ügyfelekre vonatkozik, akik a kölcsönük mellé igénybe vették az Előrelátó Csomagot.
  • Az élet és balesetbiztosítás határozott tartamra szól, melynek időtartama minden esetben megegyezik a biztosítotti jogviszony alapját képező kölcsönszerződésben meghatározott futamidővel.
  • A futamidő vége előtt megszűnik az élet és balesetbiztosítás, amennyiben a kölcsönszerződés, illetve az Előrelátó Csomag a futamidő vége előtt megszűnik (pl. előtörlesztés, az Előrelátó Csomag felmondása).
  • Az Union Biztosító Zrt. kockázatviselésenek kezdőnapja a biztosítottak vonatkozásában a kölcsönszerződés hatályba lépését követő nap 0. órája.  A kölcsönszerződés azon a napon lép hatályba, amikor a kölcsön összege a biztosított bankszámláján jóváírásra vagy részére átadásra kerül. 
  • A kölcsönszerződés hatályba lépését követő nap 0. órájától a futamidő utolsó napjának, illetve a kölcsönjogviszony/Előrelátó csomag megszűnése napjának 24. órájáig tart
  • A biztosító kockázatviselése a Föld valamennyi országára a nap 24 órájában kiterjed.

A biztosítás az alábbi kockázatokra nyújt fedezetet:Kárbejelentés
A biztosítási eseményt a bekövetkezésétől számított 8 napon belül, írásban az alábbi elérhetőségek valamelyikén kell bejelenteni:
UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

  • Levélben: 1461 Budapest Pf. 131.
  • Személyesen: 1134 Budapest, Váci út 33.
  • Telefonon: (36-1) 486-4343

A Biztosítási feltételeket és Szolgáltatási igénybejelentőnket az alábbi linkekre kattintva érheti el:
Biztosítási feltételek
Biztosítotti nyilatkozat és fedezetigazolás, biztosítási tájékoztató
Biztosítási termékismertető
Szolgáltatási igénybejelentő

Az Ügyfélre vonatkozó csoportos élet- és balesetbiztosítás további feltételeiről a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön mellé igénybe vett Előrelátó csomag keretében nyújtott csoportos élet és balesetbiztosításról szóló biztosítási feltételekben olvashat. 
Szerződéses dokumentumok